Prebes werkt samen met Cobeprev aan 'de preventieadviseur van de toekomst'

Wist je dat Prebes met CoBePrev in de achtergrond nog steeds werken aan de opleiding 'preventieadviseur van de toekomst'? Lees er hier meer over!

Preventieadviseur van de toekomst

CoBePrev, het consortium van de beroepsverenigingen voor preventieadviseurs in België die betrokken zijn bij het Welzijn op het Werk, is ervan overtuigd dat de opleiding preventieadviseur in de toekomst moet hervormd worden. De welzijnswet bestaat al meer dan 20 jaar en heeft al grondige wijzigingen gekend. Daarnaast bevinden we ons ook in de 4de industriele revolutie wat duidelijk merkbaar is op de werkplek. Risicofactoren en risico’s verschuiven van pure arbeidsveiligheid naar ook andere domeinen zoals ergonomie en psychosociale aspecten.

Vernieuwing opleiding

Om als preventieadviseur tewerkgesteld te worden in deze steeds veranderende werkomgevingen, moet ook de opleiding aangepast worden. CoBePrev is een tweetal jaar geleden gestart met het onder de loep nemen van de huidige opleiding tot preventieadviseur en na te denken over de opleiding van de toekomst. In het denkproces werden ook de verschillende opleidingscentra betrokken alsook de FOD WASO en HUA. Het is geen eenvoudig werkproces maar alle verenigingen en andere partners zijn nog steeds geëngageerd om tot een goed voorstel te komen.