Code van goede praktijk steigers

De nieuwe code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers biedt een overzichtelijk geheel van technische oplossingen voor diverse steigertypes, conform de reglementaire voorwaarden en vereisten die aan het gebruik van steigers verbonden zijn.

Goede praktijken

Deze code heeft als voornaamste doel om werkgevers en werknemers goede praktijken, tips en voorbeelden van arbeids- en beschermingsmiddelen aan te reiken die conform zijn met de reglementaire voorwaarden en vereisten die aan het gebruik van steigers verbonden zijn. De code is tevens een ondersteuning en leidraad om de meest geschikte manier van werken toe te passen bij het monteren, demonteren en het wijzigen van de opstelling van steigers.

Samenwerking

In 2017 stelde Constructiv, in samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, Volta-paritaire sectororganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector-  en hun werkgeversorganisaties, de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren en Prebes, een code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers samen.

Nieuwe versie

Deze code van goede praktijk werd vervolgens in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en Sociaal Overleg in een nieuwe versie verder uitgewerkt tot een overzichtelijk geheel van technische oplossingen voor diverse steigertypes, conform de reglementaire voorwaarden en vereisten die aan het gebruik van steigers verbonden zijn.

Meer informatie?

  • Code van goede praktijk - Gebruik en montage van steigers | Constructiv