Leidraad voor dakwerkers die regelmatig op asbest stuiten

Dakwerkers kunnen regelmatig in aanraking komen met asbesthoudende dak- en gevelbekledingen. Veilig een asbestdak of -gevel verwijderen is niet vanzelfsprekend. De OVAM stelde daarom samen met de sector een code op rond veilig werken met asbestdaken en -gevels.

Onder bepaalde voorwaarden mogen dakwerkers een asbestdak of -gevel zelf wegnemen:

 • Ze moeten de techniek van de ‘eenvoudige handelingen’ toepassen
 • Als ze werknemers in dienst hebben, moeten ze ook voldoen aan de federale werkgeversverplichtingen

Veilig werken dankzij code

Veilig een asbestdak of -gevel verwijderen is niet vanzelfsprekend. De OVAM stelde daarom samen met de sector een code op rond veilig werken met asbestdaken en -gevels. De code is een handige leidraad voor dakwerkers die regelmatig op asbest stuiten. Het bevat onder meer:

 • aan welke verplichtingen men als werkgever moet voldoen;
 • welke risico’s komen kijken bij verweerd asbestcement;
 • welke maatregelen men moet nemen om de werf voor te bereiden en uit te voeren.

Asbestcharter

In de loop van 2019 kunnen dakwerkers zich aansluiten bij het Asbestcharter voor dakaannemers: een initiatief van de OVAM, de Bouwunie en de Vlaamse Confederatie Bouw. Wie aangesloten is bij het charter verbindt zich ertoe:

 • alle wettelijke verplichtingen na te leven in verband met asbest;
 • te werken volgens de code van goede praktijk.

Zo ontstaat een systeem van kwaliteitsgarantie dat zorgt voor een gelijk speelveld voor alle dakwerkers. Publieke en private opdrachtgevers zullen aangemoedigd worden om alleen samen te werken met dakwerkers aangesloten bij het charter, of met dakwerkers die minstens de code van goede praktijk naleven. Bovendien zal de OVAM meer controles uitvoeren op werven van niet-aangesloten dakwerkers.

Meer informatie?

 • Dowload de leidraad
 • Omgaan met asbest | OVAM
 • Wees alert voor asbest | Prebes
 • Opleiding "Asbest herkennen en voorkomen" | Prebes
[bron: OVAM]