Wees alert voor asbest

Op 25 september 2018 werd de federale sensibiliseringscampagne Fedris/Constructiv opgestart rond wees alert voor asbest. In het Vlaams zomerakkoord van 20 juli 2018 werden er ook maatregelen genomen zodat Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig zou zijn. In dit kader werd op 4 december 2018 een eerste Vlaamse asbestcongres georganiseerd.

Monteur Joost

Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met de kankerverwekkende stof asbest. In deze film volgen we het leven van monteur Joost, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt. De film van de Nederlandse overheid maakt de gevolgen van blootstelling aan asbest op indringende wijze duidelijk en nodigt de kijker uit bij zichzelf te rade te gaan wat hij of zij kan doen om collega's van Joost, die dagelijks in een omgeving werken waar asbest kan vrijkomen, te beschermen.

Welzijnsalfabet

Veiligheidsnieuws 201 kan elk moment in je bus vallen. Onder de rubriek Welzijnsalfabet van BeSWIC deel 2 kan je onder de eerste letter A kort en gebundeld ook asbestinformatie vinden. Dit welzijnsalfabet met handige linken is trouwens ook in het Prebes nieuws opgenomen.

Bijscholing over asbest

Op Prenne 49 - die op 12 maart 2019 in Kortrijk doorgaat - kan je in module 5 meer informatie vernemen over de federale campagne en in module 6 een praktische invulling van blootstellingsrisico’s rond asbest.