Nieuwe norm ISO 20607 voor handleidingen en gebruiksaanwijzingen machines

Op 11 september verscheen een nieuwe norm in het staatsblad: ISO 20607 Veiligheid van machines – handleiding / gebruiksaanwijzing – algemene ontwerpprincipes. Deze Europese en Internationale norm wordt daarmee bekrachtigd in België.

Doel van de nieuwe norm

Het doel van deze norm is het verbeteren van de veiligheidsspecificaties en gebruiksvriendelijkheid van de gebruiksaanwijzingen. De norm werd opgetekend als hulpmiddel voor machinefabrikanten om gebruiksaanwijzingen te schrijven en biedt ook verdere specificaties voor bij te voegen documenten (in het bijzonder veiligheidsinstructies).

Wat bevat de nieuwe norm?

Handleiding als onderdeel van de algemene risicoreductie-strategie

De nieuwe ISO-norm specifieert de vereisten waarmee de machinefabrikant rekening moet houden bij het uitwerken van de veiligheidsrelevante onderdelen van een handleiding of gebruiksaanwijzing van een machine.

Nieuwe definitie

Naast een standaarddefinitie voor de begrippen ‘handleiding / gebruiksaanwijzing’ en ‘risico-­reducerende maatregel’ wordt er ook een nieuw begrip ingevoerd met name de ‘kwetsbare gebruiker’. Een kwetsbare gebruiker is een gebruiker met een groter risico op als gevolg van leeftijd, ge­letterdheid, fysieke of mentale toestand of beperkingen, of het onvermogen om toegang te krijgen tot productveiligheidsinformatie.

Principes en algemene informatie

De handleiding heeft tot doel de gebruiker te voorzien van degelijke informatie rond het gebruik van de machine tijdens zijn levenscyclus. Hierbij moet ook rekening gehou­den met eventueel verkeerd gebruik. Wanneer een handleiding of gebruiksaanwijzing wordt ontwikkeld, moet het communicatieproces ‘lees - denk – gebruik’ worden gevolgd om het maximale effect voor de lezer te bereiken.

Inhoud en structuur van een handleiding

De norm gaat ook dieper in op de inhoud en de structuur van een handleiding. Hierbij vindt men ook een voorbeeld van een standaardopbouw van een handleiding.

Gids voor taal en formulering

Om de norm volledig te maken wordt aandacht besteed aan het taalgebruik en de schrijfstijl van handleidingen in functie van de doelgroep.

En wat op termijn met de NEN 5509 ?

Bij Vlaamse ondernemingen wordt vaak gebruik gemaakt van de Nederlandse norm NEN 5509. Deze norm geeft een minimum aan richtlijnen (in de Nederlandse taal) rond de informatieve inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van handleidingen. Zodra de nieuwe norm ISO 20607 vertaald zal zijn in het Nederlands, zal de ISO-norm de referentie moeten worden voor onze ondernemingen.

Meer weten?

  • Machinerichtlijn: nieuwe norm voor gebruiksaanwijzingen in aanmaak | Agoria
[bron: Telo, LinkedIn]