De 10 geboden van een goed gesprek

Het belang van de informele communicatie kan nauwelijks onderschat worden. Als je vraagt aan mensen wat ze belangrijk vinden op het werk, zullen ze vaak antwoorden dat goede sociale contacten en waardering het meest van belang zijn. Op een constructieve manier in gesprek gaan is dus van groot belang als we willen dat medewerkers zich goed voelen op het werk. Maar hoe pak je dat aan, zo'n gesprek? Met deze 10 geboden kom je al een heel eind!

1. Gij zult positief zijn

In klassieke beoordelingsgesprekken gaat het vaak over wat er allemaal misloopt, maar een goed gesprek legt juist de nadruk op wat er wél goed gaat. De kwaliteiten en sterke punten van de medewerker staan centraal.

2. Gij zult initiatief nemen

Bij een goed gesprek ligt de bal niet langer uitsluitend in het kamp van de leidinggevende. Ook de medewerker kan het initiatief nemen om het gesprek aan te gaan wanneer hij of zij daar behoefte aan heeft.

3. Gij zult aandachtig luisteren

Een goede verstandhouding tussen leidinggevende en medewerker is cruciaal om een goed gesprek te voeren. Dat betekent ook: aandachtig naar elkaar luisteren en een empathische houding aannemen.

4. Gij zult u richten op de toekomst

De persoonlijke ontwikkeling van de medewerker is waar het om draait. Eventuele problemen worden daarom benaderd als kansen om in de toekomst te groeien en beter te doen. 

5. Gij zult een informele setting opzoeken

Aan de koffieautomaat, al wandelend tijdens een pauze of tijdens een gezellige lunch: een goed gesprek hoef je niet per se in een saai kantoor te voeren. Een informele setting helpt om een open, vertrouwelijke sfeer te creëren. 

6. Gij zult tijd vrijmaken

Een strakke timing is misschien handig als je als leidinggevende twintig beoordelingsgesprekken moet voeren in één week, maar voor een goed gesprek is dat niet de juiste aanpak. Het loont als je de nodige tijd en ruimte vrijmaakt om samen de diepte in te gaan.

7. Gij zult gelijkwaardigheid creëren

Een te grote hiërarchische afstand tussen leidinggevende en medewerker is niet bevorderlijk om open en eerlijk met elkaar te communiceren. Een goed gesprek komt pas tot stand wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze op gelijke voet staan en vrijuit kunnen praten.

8. Gij zult u grondig voorbereiden

Dat een goed gesprek wat informeler is dan de klassieke hr-gesprekken, betekent niet dat er geen voorbereiding aan voorafgaat. Zowel leidinggevende als medewerker denken van tevoren grondig na over wat ze met het gesprek willen bereiken.

9. Gij zult niet over geld praten

Discussies over beloningen horen in principe niet thuis in een goed gesprek. De nadruk ligt niet op financiële incentives, maar eerder op het bevorderen van eigenaarschap en werkvreugde.

10. Gij zult concrete doelstellingen formuleren

Een goed gesprek is informeel en per definitie positief, maar daarom niet geheel vrijblijvend. Er worden na afloop afspraken gemaakt, waar concrete resultaten aan gekoppeld worden. 

[bron: Goodhabitz]