Go for zero

De veiligheid op de werkplek verbeteren is niet alleen een menselijke, maar ook een economisch verstandige strategie om de winsten van bedrijven te beschermen. EUROSTAT telde in 2015 in de EU 3,2 miljoen niet-dodelijke ongevallen, 3876 dodelijke ongevallen en 42 miljoen verloren werkdagen als gevolg. De gemiddelde kosten voor een niet-dodelijk ongeval worden geschat op 10.000 euro, en lopen op tot 1,1 miljoen euro per dodelijk ongeval. 

Voor de meest voorkomende ongevallenrisico's bestaan er eenvoudige en effectieve preventiemiddelen.

Uitglijden, struikelen en vallen

Uitglijden, struikelen en vallen kan aan de basis liggen van zowel dodelijke als niet-dodelijke arbeidsongevallen en behoort tot een van de meest voorkomende ongevaltypes. 36% van de bedrijven in de EU erkent een verhoogd risico op uitglijden, struikelen en vallen op hun werkplek. Dat blijkt uit de ESENER-2-enquête van EU-OSHA.

Gevaarlijke goederen

38% van de Europese bedrijven meldt dat er zich potentieel gevaarlijke chemische of biologische goederen op de werkplek bevinden volgens EU-OSHA. Blootstelling aan deze producten is gelinkt aan acute en chronische aandoeningen en letsels, waaronder ademhalings- en huidaandoeningen, orgaanfalen, beroepsgebonden kanker, vergiftiging en verstikking.

Ongevallen tijdens onderhoudswerken

10-15% van de dodelijke arbeidsongevallen gebeurt tijdens onderhoudswerken volgens EU-OSHA. Beroepsziekten en gezondheidsproblemen zoals asbestose, kanker, gehoorproblemen en aandoeningen aan het bewegingsapparaat komen ook meer voor bij werknemers die onderhoudswerken uitvoeren.

Meer weten?

  • "Mij overkomt het niet", een dodelijk arbeidsongeval | Prebes
  • Hoe pak je onveilig gedrag aan? | Prebes
  • Opnieuw meer arbeidsongevallen, dit zijn de gevaarlijkste beroepen | Prebes
[bron: Brady