"Mij overkomt het niet", een dodelijk arbeidsongeval

In het Eén-programma "Mij overkomt het niet", praat Fatma Taspinar met zes mensen gedurende zes weken. Ze hebben ongewild een ongeluk veroorzaakt, en moeten als dader of veroorzaker door het leven.

Dodelijk arbeidsongeval

Danny is nog maar drie weken aan de slag als buizenlegger bij een wegenwerkenbedrijf, wanneer hij bij een arbeidsongeval om het leven komt. Wanneer Dirk Danny in de put ziet liggen, denkt hij eerst dat Danny een hartaanval heeft gehad. Na politieonderzoek blijkt dat Danny geraakt werd door de machine die Dirk bediende. Een menselijke fout. Hoe kan het dat Dirk Danny niet heeft gezien?

Uit het onderzoek komen twee belangrijke factoren naar boven: 

  • Er was geen zicht op de put vanuit de machine
  • Er was geen uitweg vanuit de put

De straffen zijn niet min: geldboetes en een gevangenisstraf met uitstel. Wie precies welke straf krijgt voor welke fout, wordt niet duidelijk tijdens de uitzending, maar wel dat één moment een heel zware impact kan hebben op iedereen die betrokken is. 

Na het ongeval experimenteert het bedrijf met technologische hulpmiddelen om te voorkomen dat zich ooit nog iets dergelijks voordoet.

Getuigenis en storytelling

Getuigenissen en storytelling zijn krachtige instrumenten om een boodschap door te geven. Tijdens Prenne 43 op 21 september 2017 getuigde Lars van Rode, slachtoffer van een zeer ernstig arbeidsongeval. Op Prenne 45 kwam Elke Van Haak haar verhaal doen, zij werd verkeersslachtoffer.

Meer informatie?