Opgepast voor legionella

Gezien heel wat gebouwen door de coronacrisis momenteel leeg staan, uit Belgaqua enkele aanbevelingen om de kwaliteit van het water op peil te houden.

Drinkbaar

Belgaqua wil eraan herinneren dat het water dat door de openbare netten wordt gedistribueerd, drinkbaar is. Het wordt aan enorm veel controles onderworpen en voldoet aan de huidige wetgeving. Bovendien wordt de kwaliteit ervan niet gewijzigd door Covid-19.

Legionella door stilstaand water

Een van de gevolgen van de maatregelen waartoe de gezondheidsinstanties hebben besloten, is echter dat veel gebouwen, vooral kantoorgebouwen, leeg staan of een zeer lage bezetting hebben. Dit zal het geval zijn tot het einde van de coronamaatregelen en de normale hervatting van de activiteiten. In deze leegstaande gebouwen staat het water nu al verschillende weken stil in de binneninstallaties, wat de kwaliteit ervan zou kunnen veranderen. Bovendien wijst het Agentschap Zorg en Gezondheid erop dat een (tijdelijke) stilstand en het nadien heropstarten van dergelijke installaties een gekend risicomoment is op de groei en verspreiding van legionellakiemen.

Als er niets wordt gedaan, kan het water, wanneer de installaties opnieuw normaal zullen worden gebruikt, troebel of licht gekleurd zijn door de fijne metaaldeeltjes die vrijgekomen zijn tijdens de tijd dat het water in de leidingen heeft stilgestaan (bijv.: ijzer uit gegalvaniseerde stalen leidingen, of koper voor een binneninstallatie van koper). Wanneer het water weer begint te circuleren, kan dit ook leiden tot het loskomen van afzettingen te wijten aan corrosie. Door een daling van het chloor- en zuurstofgehalte in het water zouden ook bacteriën zich kunnen ontwikkelen. Tot slot zou het water slecht kunnen smaken.

Spoel de leidingen

Belgaqua raadt daarom de beheerders van gebouwen ten zeerste aan om ofwel tijdens de lockdown af en toe water te laten circuleren in de binneninstallaties, of om iets vóór de hervatting van de normale activiteiten de binneninstallaties te laten leeglopen en er vervolgens vers water te laten doorstromen.

Belgaqua is de beroepsvereniging van de openbare diensten van drinkwatervoorziening en afvalwatersanering in België. Ze verenigt onder meer de 3 gewestelijke verenigingen: AquaFlanders, Aquawal en Aquabru.

Meer informatie

Groot risico op legionellabesmetting na opheffen lockdown | ecoTips

[bron: Aqua Flanders]