Soepele vergunningsprocedures en intersectorale samenwerking lost tekort aan handgel op

Met een extra productiecapaciteit van meer dan 1 miljoen liter handalcohol hebben chemie-, farma- en voedingsbedrijven, in nauwe samenwerking met de federale overheid, het dreigende tekort aan ontsmettende handgels opgelost. 

Handalcohol en -gels voor een grondige ontsmetting van de handen én desinfecterende producten voor een diepgaande reiniging van werkplekken en hospitaalkamers. Allebei spelen ze een cruciale rol in de strijd tegen het coronavirus. Daarom is het ontzettend belangrijk dat zorginstellingen, bedrijven en veiligheidsdiensten zoals de politie over een voldoende ruime voorraad kunnen beschikken.

Samenwerking

Dankzij een prima samenwerking tussen overheid en industrie, gecoördineerd door de federale taskforce, hebben bedrijven uit verschillende sectoren de handen in elkaar geslagen. Meer dan 100 ondernemingen – waaronder brouwerijen en stokerijen maar ook chemie- en farmabedrijven, bio-ethanolproducenten en fabrikanten van detergenten – hebben dankzij een vlotte procedure bij de overheid een tijdelijke toelating voor de aanmaak van ontsmettingsproducten gekregen, terwijl de bestaande producenten van detergenten hun productie fors hebben opgedreven.

1 miljoen liter extra

Zo is op korte tijd een extra productiecapaciteit van ruim 1 miljoen liter handalcohol gerealiseerd. Voor de ontsmettingsproducten zorgen de bestaande producenten, samen met de tijdelijke vergunningshouders, voor een bijkomend productievolume van 5 miljoen liter. Het resultaat van een intense samenwerking met organisaties als de Belgian Bioethanol Association, de Belgische Brouwers, Bioplus-Probois, Detic en Vinum et Spiritus. De alcohol voor deze ontsmettingsmiddelen kan door een tussenkomst van de overheid met vrijstelling van accijnzen geleverd worden. Heel wat bedrijven hebben intussen al handgels en ontsmettingsproducten gedoneerd aan hospitalen en zorginstellingen.

Opnieuw genoeg bevoorrading

Dankzij dit initiatief worden de noden ruimschoots opgevangen. De FOD Volksgezondheid schat de behoefte aan handalcohol in ziekenhuizen, woonzorgcentra, crèches, winkels en overheidsdiensten zoals politie, douane en civiele bescherming op 67.000 liter per week. Ook het extra aanbod aan ontsmettingsproducten voor oppervlakken is ruim voldoende om aan de huidige vraag te voldoen. Dit betekent dat apothekers, winkels, havens en bedrijven die operationeel blijven opnieuw met handgels en andere ontsmettingsproducten bevoorraad kunnen worden om hun werknemers te beschermen.

Meer informatie

[bron: Essencia]