Coronavirus en ventilatie

In een heldere video licht Edelhart Kempeneers toe wat van belang is aangaande luchtcirculatie en ventilatie in het kader van Covid-19. Meer ventileren en hercirculatie van lucht vermijden is de boodschap!

3 wijzen van overdracht

Via druppeltjes

De voornaamste wijze van overdracht is via druppeltjes. Vooral bij hoesten en niezen worden speekseldruppeltjes verspreid, maar ook bij praten, weliswaar minder ver in dat laatste geval. Hiervoor werd de afstandsregel ingevoerd.

Via oppervlaktes

Daarnaast vermoedt men dat overdracht ook kan gebeuren via besmette oppervlaktes.

Via aerosol

Nieuw onderzoek schept meer duidelijkheid over een mogelijke derde wijze van overdracht, met name via aerosol. In feite gaat het hier ook over druppeltjes, maar dan kleine druppeltjes die in de lucht blijven hangen. Mazelen worden bijvoorbeeld verspreid via aerosolen.

Recent onderzoek suggereert dat het virus tot 18 minuten in de lucht kan blijven hangen en op die manier kan verspreid worden. Ander recent onderzoek toont aan dat hoe slechter de ventilatie in een ruimte is, hoe langer het virus blijft hangen in de lucht.

Zelfde circulatiezone? Allemaal besmet!

Zo raakten bijvoorbeeld in een restaurant en een call center mensen in eenzelfde circulatiezone besmet, ook al zaten ze ver genoeg van elkaar. Anderen die in een andere circulatiezone zaten niet, hoewel zij zich op dezelfde verdieping bevonden. 

4 tips voor meer zuivere lucht

  1. Breng zoveel mogelijk verse nieuwe lucht aan
  2. Zet dus maximaal de ramen open
  3. Hou vergaderingen zo kort mogelijk
  4. Draag mondmaskers wannneer je langere tijd met mensen moet praten

Kun je niet met toevoer van 100% verse lucht werken? Dan raadt de Hoge Gezondheidsraad in haar recente advies (HGR NR 9599 van 25 mei 2020) aan om een HEPA-filter H13 te voorzien: "Indien werking met 100% verse lucht niet mogelijk is, is een HEPA-filtratie van minimaal H13 op de afvoer en toevoer noodzakelijk om recirculatie mogelijk te maken."

Meer informatie

Lees zeker ook het artikel van Edelhart Kempeneers over de coronacrisis in het juni-nummer van Veiligheidsnieuws.

[bron: Edelhart Kempeneers]