Lees de nieuwe brochure: werken in de buurt van leidingen

Ongevallen met leidingen voor het vervoer van gevaarlijke producten onder druk kunnen ernstige gevolgen hebben voor mensen die in de buurt aanwezig zijn, voor goederen en voor het leefmilieu. De meeste ongevallen zijn te wijten aan schade tijdens graafwerken uitgevoerd door derden (grondwerken, woelwerken, drainering, …). Deze nieuwe brochure maakt duidelijk hoe je de werken moet melden en veilig te werk kan gaan.

Melding verplicht

Het is het wettelijk verplicht om, als bouwheer, aannemer, architect of studiebureau, aan de uitbaters van pijpleidingen vooraf de werken te melden die je plant binnen een zone van 15 meter rond pijpleidingen of meer indien de uitvoering van die werken schade kan berokkenen aan de stabiliteit van de zone van 15 meter of aan de integriteit van de vervoerinstallaties. Zo kunnen zij jou tijdig de nodige informatie bezorgen.

Nieuwe brochure

In de nieuwe brochure van FOD in samenwerking met Fetrapi, wordt enerzijds toegelicht hoe je de werken moet melden en anderzijds hoe je veilig te werk moet gaan.

Twee andere brochures rond nutsinfrastructuur

De Vlaamse overheid heeft een praktische leidraad voor werken in de omgeving van nutsinfrastructuur (in het algemeen) op het openbaar domein opgesteld.

En de VVSG heeft een praktische leidraad voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen opgesteld.

Meer informatie

[bron: FOD Economie