Sociale verkiezingen: van 16 tot en met 29 november 2020

  • 09/07/2020

De Nationale Arbeidsraad (NAR) stelt dat de data van de sociale verkiezingen zullen vallen van 16 tot en met 29 november 2020.

Sociale verkiezingen: van 16 tot en met 29 november 2020

Dit voorstel van datum staat toch te lezen in het advies 2169 van 30 juni van de NAR. In een eerder advies 2160 van 24 maart werd ook al uitgegaan van deze datum, maar wel onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand evolueert.

Volgens artikel 6 van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, worden de sociale verkiezingen opgeschort tot op een nader te bepalen datum. Volgens datzelfde artikel worden de datum van de herneming van de verkiezingsprocedure, de datum van de sociale verkiezingen & de nadere regels voor de herneming van de procedure, bepaald bij het koninklijk besluit, op advies van de Nationale Arbeidsraad.

Gelet op dit advies, staat nu niets in de weg om het KB voor te bereiden en goed te keuren (in het advies is er sprake van ten laatste half augustus), zodat binnen de ondernemingen, de herneming van de verkiezingsprocedure kan voorbereid worden. En om een nieuwe kieskalender uit te werken. Op basis hiervan zou de eerst mogelijke dag van herneming dus ten vroegste 23 september 2020 zijn.

Bijgevolg moet de dag van herneming in elke onderneming, overeenkomstig de eigen kieskalender, vastgelegd worden op de 54e dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat. Aangezien dag Y (datum van de sociale verkiezingen) valt tussen 16 en 29 november 2020 is de eerst mogelijke dag van herneming ten vroegste 23 september 2020. Volgens de Raad biedt dat de beste rechtszekerheid voor alle betrokken partijen.

Meer informatie

  • Advies NAR | NAR
  • Sociale verkiezingen 2020: procedure opnieuw van start | Agoria
  • Invloed van de Corona-crisis op de sociale verkiezingen en de overlegorganen | Prebes
  • Sociale verkiezingen uitgesteld | Prebes
  • Uitstel voor elektronische sociale verkiezingen? | Knack
  • Sociale verkiezingen 2020 | FOD WASO