Corona: voordelen van CO2 meten en gecontroleerd ventileren

Het agentschap Zorg & Gezondheid wijst op het belang van ventilatie en verluchting op kantoor als aanvulling op de andere hygiënemaatregelen. Door middel van CO2 meet je de binnenluchtkwaliteit en de kans op verspreiding van Covid-19 via de lucht. Het is dus van belang om de waarde in de gaten te houden en ernaar te handelen.

Kleine deeltjes

Wanneer mensen praten, roepen, hoesten of niezen komen speekseldruppeltjes vrij die mogelijks coronavirusdeeltjes bevatten. De grote deeltjes vallen neer. Daarom hanteren we 1,5 meter afstand tussen personen. Maar bij de kleine deeltjes is dat een ander verhaal. Die blijven langer in de lucht hangen. Zonder goede verluchting en ventilatie loopt die concentratie snel op en daarmee stijgt het risico op besmetting met het coronavirus.

CO2 als maatstaf voor gezonde lucht en minder risico op verspreiding van Covid-19

Iedereen ademt CO2 uit. De CO2-waarde hangt erg nauw samen met de productie van andere lichaamsstoffen en geuren, en is daarom een goeie indicator voor een muffe en slechte luchtkwaliteit. Te hoge CO2-concentraties zorgen voor hoofdpijn, moeheid en een daling van de prestaties. CO2 is ook gemakkelijk en goedkoop te meten. CO2 stijgt wanneer er meer personen aanwezig zijn, wanneer de ventilatie ondermaats is en wanneer mensen langer in de ruimte blijven.

Wetgeving CO2

Het Koninklijk Besluit over arbeidsplaatsen legt op dat het CO2-gehalte niet meer dan 900 ppm of deeltjes per miljoen mag bevatten gedurende 95% van de dag. Uit recent onderzoek bleek dat een klaslokaal zonder verluchting of ventilatie al snel aan een waarde zit van 1500 deeltjes per miljoen. Ter vergelijking: buiten bedraagt die waarde maar 400 ppm.

CO2 en SARS-CoV-2

Op dit ogenblik ontbreekt de correcte relatie tussen CO2 concentratie en aantal virusdeeltjes SARS-CoV-2. Wel is het duidelijk dat efficiënte luchtverversing zorgt voor de verdunning van infectieuze luchtdeeltjes, waardoor de kans op besmetting via de lucht vermindert. Dat maakt dat te hoge CO2 concentraties een gevaar vormen, en luchtverversing een belangrijke rol speelt bij de verspreiding.

Meten is weten

Door een correcte meting van CO2 – en bij voorkeur ook een monitoring over een langere periode – krijgt men een beter inzicht in het binnenklimaat in ruimtes. De resultaten van de meting/monitoring kunnen dienen om een verluchtingsstrategie te optimaliseren.

Bovendien bezorgt dit gebruikers een gerust gevoel over de luchtkwaliteit in de omgeving, zorgt deze voor een aanmoediging om te verluchten, of wordt bestaande voorzieningen hierdoor beter ingezet.

CO2-meting zorgt bij aanwezigheid van een ventilatie-installatie voor een betere aansturing op basis van noodzaak.

Hoe meer luchtverversing, hoe minder virusdeeltjes

Verluchten betekent het openen van ramen en deuren voor het creëren van een verse of frisse luchtstroom. Ventileren daarentegen is het voortdurend verversen van lucht. Je laat de vervuilde binnenlucht naar buiten stromen en vervangt ze door verse en gezondere buitenlucht.

Door te meten kun je verluchting op een efficiëntere manier gebruiken. Je kan bijvoorbeeld het openen van ramen stimuleren. Verluchting is sterk afhankelijk van weersomstandigheden, seizoenen, buitentemperaturen en het gedrag van mensen. Ramen of deuren zijn ook niet altijd aanwezig of soms onvoldoende voor een complete verluchting.

Daarom is een continue luchtstroming door ventilatie met 100% verse lucht ideaal. Door gecontroleerde ventilatie kan lucht worden gefilterd, wordt tocht vermeden en kan het comfort beter worden gegarandeerd. Daarnaast kan door inzet van meting bovendien net voldoende geventileerd worden volgens de noodzaak – wat zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing op stookkosten.

Enkele tips om verstandig te ventileren tijdens corona:

  1. Verhoog het ventilatie luchtvolume
  2. Geen mechanische ventilatie? Gebruik deuren en ramen en controleer via CO2-meting of het lokaal voldoende geventileerd is
  3. Schakel ventilatie niet uit in sanitaire ruimtes: hou een continue luchtstroming aan
  4. Schakel elke vorm van recirculatie uit: afvoerlucht kan namelijk virusdeeltjes bevatten en mag dus niet hergebruikt worden voor toevoerlucht

Meer informatie

[bron: Ventilair Group]