Ken jij het brandbeschermingsvermogen K al?

Meer en meer wordt er gebruik gemaakt van plaatmaterialen met een brandbeschermingsvermogen K om brandbare materialen af te schermen.

Wat is het brandbeschermingsvermogen?

Het brandbeschermingsvermogen is het vermogen of de capaciteit van een wand-, vloer- of plafondbekleding om het bouwmateriaal dat achter deze bekleding is aangebracht bij brand te beschermen tegen ontvlamming, verkoling of andere schade gedurende een bepaalde periode. Het brandbeschermingsvermogen K wordt beproefd volgens de norm NBN EN 14135 en geklasseerd volgens de norm NBN EN 13501-2.

Testnorm NBN EN 14135 

De testnorm NBN EN 14135  "Bekledingen - bepaling van de beschermende werking tegen brand" beschrijft de brandproef ter bepaling van het brandbeschermingsvermogen van een plaatmateriaal. Het te testen plaatmateriaal wordt ofwel rechtstreeks tegen de ondergrond aangebracht, ofwel voorziet men een luchtspouw. De keuze tussen beide mogelijkheden ligt bij de fabrikant van de platen. 

Meer weten?

Lees meer over de testprocedure en Belgische regelgeving omtrent brandvermogen in dit artikel van Fireforum. 

[bron: Fireforum]