Advies Hoge Gezondheidsraad: Prioriteiten voor vaccinatie tegen COVID-19 bij personen jonger dan 65 jaar

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) stelde een uitgebreid advies op omtrent de vaccinatie van mensen jonger dan 65 jaar. Dit advies moet een duidelijk maar ook flexibel kader bieden voor zorgprofessionals. 

Accordeon van prioriteiten voor een flexibel operationeel kader

De prioriteitsniveaus en voorbeelden van pathologieën mogen niet worden beschouwd als strikte en onveranderlijke aanbevelingen, stelt de HGR. Zij zullen evolueren naargelang de beschikbare gegevens en de verschillende soorten vaccins die België ter beschikking heeft.

Er is een zekere flexibiliteit nodig en op het niveau van de Taskforce "Operationalisering van de COVID19-vaccinatiestrategie" kunnen wijzigingen worden aangebracht om het proces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze prioriteiten kunnen bijgevolg worden gezien als een accordeon die wordt "samengedrukt" (groepering van categorieën) in geval van grote voorraden of "uitgetrokken" (beperktere prioriteiten waarbij sommige groepen vóór andere komen) op basis van operationele behoeften of meer beperkte vaccinvoorraden.

Waardevol instrument voor overheden en professionals in het veld 

Het advies verschaft de autoriteiten en huisartsen en/of specialisten nauwkeurige medische definities en criteria om deze verschillende groepen zo goed mogelijk te karakteriseren, met gebruik van de ICPC-2-codes (International Classification of Primary Care, tweede editie), een officiële classificatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Voor zover wij weten, zijn dit de enige officiële wetenschappelijke aanbevelingen in Europa, die op die manier eenvoudig vertaalbaar zijn naar de praktijk, stelt de HGR. Aangezien deze classificatie gekend is en gebruikt wordt in het kader van de opvolging van het Globaal Medisch Dossier (GMD) van patiënten, kan dit de zorgverstrekkers ondersteunen om optimaal hun rol te spelen bij het beantwoorden van vragen van hun patiënten en om actief deel te nemen aan de Belgische vaccinatiecampagne via de individuele evaluatie van elke klinische situatie. 

? Bekijk het advies van de Hoge Gezondheidsraad omtrent de vaccinatie van -65 jarigen

Update vaccinatiestrategie

De vaccinatiestrategie zal volledig bepaald worden door de beschikbaarheid van de diverse vaccins.

Na de initiële euforie over de beschikbaarheid van de vaccins staan we terug met de voeten op aarde door o.a. leverproblemen (bij iedere vaccinproducent) want iedereen op aarde wacht op vaccins en daar kunnen contracten of “vaccinatienationalisme”, een terechte waarschuwing van professor Criekemans, niets aan doen. Ondanks geldelijke bijdragen van België en andere landen voor het Covax-initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie, hebben ontwikkelingslanden nog altijd geen vaccins ontvangen. Op 22 januari 2021 was er het bericht dat de eerste zendingen verwacht worden. Dit covax-initiatief en andere zaken stond tevens vermeld in dit Prebesbericht.

Op 3 februari 2021 was de lijst met prioritaire groepen bekend. In Vlaanderen zou dit gaan over 800.000 personen. De laatste tijd was dit sterk in de media nav het advies van de sociale partners in de Hoge Raad, waar Prebes ook over berichtte. Vele beroepscategorieën hebben redenen om prioritair gevaccineerd te worden. Op 1 februari 2021 was er een open brief om ook jongeren prioritair te vaccineren. En zoals hierboven vermeld was er ’s avonds op 2 februari 2021 het advies van de HGR om het AstraZenecavaccin voorlopig enkel toe te dienen aan de bevolking jonger dan 55 jaar.

En rond de vaccinatiecentra is er ook nieuws te rapen. Op 2 februari 2021 werd het eerste vaccinatiecentrum in Brussel geopend in het Pachecocentrum voor eerstelijnsmedewerkers. Op 1 februari 2021 draaide in Limburg het vaccinatiecentrum Bilzen en Tongeren proef. De komende dagen zal er ongetwijfeld nog meer nieuws te rapen zijn en centra open gaan.

Meer informatie

? Bekijk het advies van de Hoge Gezondheidsraad omtrent de vaccinatie van -65 jarigen

? Bekijk het standpunt van de sociale partners van de Hoge Raad rond het vaccineren van bepaalde beroepsgroepen

? Volg het sofagesprek op Prenne 57 over het opzetten van een testsstraat en een vaccinatiecentrum