Brandbeveiliging schoolgebouwen: wat brengt de nieuwe norm?

Op 15 december 2020 werd de vernieuwde norm S21-204-2:2020 in het Belgische staatsblad gepubliceerd. Deze norm bevat de specifieke eisen met betrekking tot de brandbeveiliging van nieuwe en uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen, in aanvulling op de Basisnormen Brand (KB van 7 juli 1994 en de wijzigingen tot en met het KB van 7 december 2016).

Toepassingsgebied

De norm is van toepassing op nieuwe schoolgebouwen en op de uitbreidingen van bestaande schoolgebouwen waarvoor de aanvraag voor de bouw wordt ingediend vanaf 1 maart 2021. Hij vervangt de oude norm NBN S21-204:1982 (Brandbeveiligingen in de gebouwen – Schoolgebouwen).

In deze nieuwe versie worden enkel de specifieke aanvullende eisen met betrekking tot het KB basisnormen gedetailleerd beschreven. De norm is op sommige punten strenger dan het KB. Momenteel wordt door de normcommissie ook aan de overige delen gewerkt. Interessant is te weten dat hierin ook bepalingen voor bestaande en tijdelijke schoolgebouwen opgenomen zullen worden. Dit deel zal dan compenserende maatregelen bevatten voor de oudere schoolgebouwen. Er zijn echter nog geen ontwerpteksten beschikbaar.

Opvallende wijzigingen

De nieuwe norm bevat enkele opvallende wijzigingen. Er wordt onder meer een nieuwe categorisatie gehanteerd volgens het type bezetter. 

  • Type 1: niet-zelfredzame bezetters
  • Type 2: Zelfredzame en slapende bezetters
  • Type 3: zelfredzame en wakende bezetters

Meer weten?

Op het Prebes Kenniscentrum in het artikel van auteur Valerie Veldeman lees je meer over de nieuwe norm:

Vernieuwde norm S21-204-2:2020 brandbeveiliging schoolgebouwen