Ergonomie doet ziekteverzuim dalen

Ergonomiesite beschrijft een casus bij Ford, waar het ziekteverzuim hoog opliep. Ford besliste om ergonomie op een structurele manier aan te pakken.

Ergonomie en ziekteverzuim

Ergonomie speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van ziekteverzuim. Van alle werkgerelateerde gezondheidsaandoeningen zijn immers 57% lichamelijke klachten. Typische sectoren daarbij zijn de zorg, productie en logistiek. Ergonomie kan het ziekteverzuim doen dalen door het verminderen of voorkomen van fysieke overbelasting.

Casus Ford

Ergonomiesite beschrijft een casus bij Ford, waar het ziekteverzuim hoog opliep. Ford besliste om ergonomie op een structurele manier aan te pakken.

Een risicoanalyse van alle werkposten, een drastische aanpak en een opvolging over meerdere jaren leidden tot verbluffende resultaten.

Op minder dan één jaar tijd was de ergonomische oplossing terugverdiend door de veel lagere ziekteverzuimkost.

Proactieve ergonomie

Fysiek belastend werk komt vandaag nog vaak voor. Door structureel in te zetten op een risicoanalyse ergonomie krijgt men zicht op de belastende werkposten. In het kader van re-integratie en werkbaar werk dient men deze prioritair aan te pakken. Nog een stap verder is het voorkomen van belastende werkposten door al tijdens het ontwerpproces de mens of medewerker centraal te stellen.

Meer informatie

👉 Lees de volledige casus van Ford op Ergonomiesite

👉 Op Prenne 58 kan je verschillende sessies volgen over ergonomie. Bekijk het aanbod hier.