Hoe gezond zijn onze scholen?

Op hoeveel scholen staat er nog een frisdrankautomaat? Mogen ouders roken aan de schoolpoort? En gaan leerlingen met de fiets op schooluitstap? In de indicatorenbevraging, een grootschalige enquête in Vlaanderen en Brussel, peilt het Vlaams Insituut Gezond Leven om de 4 jaar naar het gezondheidsbeleid in scholen

Onderzoek gezondheid op school

Het Vlaams Instituut Gezond Leven onderzoekt via een 4-jaarlijkse bevraging in welke mate basis- en secundaire scholen een preventief beleid voeren rond voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol & drugs en mentaal welbevinden. De resultaten van de meest recente bevraging (2019) werden gepubliceerd in uitgebreide e-brochures die je kan downloaden op de website.

Basisonderwijs

Een klas vol gezonde, gelukkige leerlingen: als basisschool kan je daartoe bijdragen door een preventief gezondheidsbeleid uit te rollen. Verschillende Vlaamse en Brusselse scholen doen dat ook, door te werken rond gezonde voeding, beweging, alcohol & drugs of mentaal welbevinden. Hoe doen ze dat precies, wat loopt er al goed en wat zijn de werkpunten? Dat komt aan bod in de vierjaarlijkse indicatorenbevraging basisonderwijs.

👉 Beijk de resultaten voor het basisonderwijs

Secundair onderwijs

Wat zijn de regels rond roken voor de schoolpoort? Krijgen leerlingen (gratis) fruit op school en bewegen ze voldoende? In de indicatorenbevraging secundair onderwijs peilen we om de vier jaar naar het preventief gezondheidsbeleid in secundaire scholen in Vlaanderen en Brussel. We onderzoeken hoe de thema's voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol & drugs en mentaal welbevinden aan bod komen.

👉 Beijk de resultaten voor het secundair onderwijs

Meer informatie