Versie 2.0 van de ventilatie aanbevelingen

De Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat heeft een versie 2.0 van de aanbevelingen met betrekking tot ventilatie gepubliceerd. We sommen de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie voor je op.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige versie?

  • Het risico van aerosoltransmissie wordt geduid. Ventilatie is één van de preventiemaatregelen naast het beperken van contacten, het beperken van de tijdsduur, het dragen van mondmaskers, enz.
  • Het algemeen schema werd aangepast en bevat nu een extra stap. Hierin worden de nodige ventilatiedebieten per persoon in functie van de activiteit bepaald. De nodige ventilatie hangt af van de activiteit. Om dit te bepalen werden verschillende activiteitsklassen ingevoerd.
  • De stap in verband met luchtzuivering verder uitgewerkt. Dit gebeurde na het verschijnen van het Ministerieel Besluit van 12 mei 2021 houdende de voorlopige bepaling van de voorwaarden voor het op de markt brengen van luchtzuiveringssystemen in het kader van de bestrijding van SARS-CoV-2 buiten medische doeleinden.
  • De aanbevelingen in verband met de toegelaten bezetting bij openstaande ramen en buitendeuren werd verder verduidelijkt.
  • Er werd praktische informatie toegevoegd over het ventilatievoud.
  • Er werd een praktische bijlage toegevoegd in verband met het bepalen van een ventilatiestrategie.

Ter info. De nummering van de stappen in het stappenplan in versie 2.0 komt vanaf stap 2 overeen met de voorgaande versie. In de voorgaande versie was stap 1 'openen van ramen en duren waar mogelijk'. In versie 2.0 is stap 0 'openen van ramen en deuren waar mogelijk' en stap 1 'informatie over de activiteiten'.

Ga rechtstreeks naar het document met de aanbevelingen.

Inbreng van Prebes

Voor Prebes hebben vanuit de projectgroep verzorgingsinstellingen Wim Dupon, Jo Carron, Patrick Vanmeerbeeck en Dominic Hermans deelgenomen aan de voorbereiding/uitwerking. Ook in de toekomst gaan deze Prebes vrijwilligers hun input hiervoor blijven geven.

Meer informatie