Effecten van long covid op de werkvloer

Al meer dan 1 miljoen Belgen raakten besmet met het coronavirus. Veel mensen die de ziekte doormaken, kampen weken tot maanden later nog met klachten. Dit kan een sterke impact hebben op de werkvloer en daar is helaas niet altijd begrip voor.

Wat is long covid?

De term ‘long covid’ of ‘langdurige covid’ wijst op langdurige symptomen die na de acute fase van Covid-19 (tot vier weken) blijven of zelfs nieuwe symptomen die opduiken en die niet kunnen verklaard worden door een alternatieve diagnose.

Sommige patiënten kampen zes maanden of langer met aanhoudende symptomen. De meest voorkomende zijn vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn. Geheugen- en concentratiestoornissen, ademhalingsproblemen en een verstoorde geur- en smaakbeleving komen ook veel voor.

Ze kunnen ook voorkomen bij mensen die aanvankelijk niet erg ziek waren na hun besmetting.

Onbegrip op het werk

Er is veel onbegrip in de maatschappij en op het werk over Long COVID, stelt Dr. Godewina Mylle van IDEWE, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Net zoals andere nieuwe of onbekende ziektebeelden, herkennen en erkennen werkgevers en collega’s het vaak niet. Bij long covid wordt dat versterkt door de zeer uiteenlopende symptomen. Vaak zie je aan de buitenkant niks aan de persoon die lijdt aan langdurige covid. Hierdoor voelen velen zich onbegrepen, zowel op het werk als in hun omgeving.

Long COVID is een dermate ernstig probleem dat er zelfs een ‘post-COVID’ patiëntenvereniging’ rond bestaat.

Recent maakte EU-OSHA 2 gidsen op voor re-integratie na Covid-19 en long covid met advies voor medewerkers en leidinggevenden.

Meer informatie

[Bron: IDEWE]