Nieuwe norm NBN branddetectie

Op 16 augustus 2021 verscheen – vroeger dan verwacht – de nieuwe norm NBN S 21-100-1:2021 rond branddetectie- en brandmeldsystemen. Gezien de omvang van de wijzigingen is dit niet langer een addendum, maar een volledig herziene gecoördineerde uitgave die op elk project van toepassing is.

Grondig herwerkte uitgave

Deze nieuwe editie verbant voor eens en voor altijd de rampzalige "goede werking"-aanpak, die erin bestaat de regels op het gebied van de veiligheid van personen en goederen te omzeilen. Deze onverantwoordelijke aanpak kan ertoe leiden dat, in geval van een schadegeval, de eigenaars en de projectbeheerder verantwoordelijk worden gesteld zonder dat zij zich daar specifiek bewust van zijn.

Deze grondig herwerkte uitgave maakt het mogelijk om echt resultaatgericht te werken. Dit betekent dat de branddetectie perfect kan afgestemd worden op de doelstellingen en de risico's. Zo is het toepassen van innovatieve branddetectie-oplossingen een stuk eenvoudiger.
Daarnaast werd de tekst in zijn geheel aangevuld, verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt. 

Ongeveer 6 jaar na de publicatie van de oorspronkelijke norm NBN S 21-100-1, en 3 jaar na het eerste addendum, stelt de normcommissie SA/E072 een grondig vernieuwde uitgave voor die voldoet aan alle behoeften op het gebied van automatische branddetectie.

Voordelen van de nieuwe norm

  • resultaatgerichte aanpak
  • bijkomende installatievoorschriften voor lineaire thermische detectie
  • een meer economische en realistische benadering van bekabeling met functiebehoud, in overeenstemming met het AREI
  • een hoofdstuk over "uitzonderingsgevallen", dat van deze norm de algemene referentie maakt voor elk project op dit gebied en een einde maakt aan valse excuses om de norm niet toe te passen
  • tal van aanpassingen doorheen de tekst om de duidelijkheid ervan te verhogen

Meer informatie

[Bron: ANPI]