Functieprofiel voor vertrouwenspersonen

Prebes maakte een functieprofiel op voor de vertrouwenspersoon. Bekijk welke vaardigheden, kennis, houding... een goede vertrouwenspersoon nodig heeft.

Wat is een vertrouwenspersoon?

De interne vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor medewerkers en luistert, adviseert en bemiddelt eventueel bij situaties op de werkvloer die te maken hebben met psychosociale risico's

Statuut van de vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon legt enkel verantwoording af aan het hoogste gezag van de organisatie.

De geheimhoudingsplicht belet een inhoudelijke verantwoording over individuele gevallen.

De functie van vertrouwenspersoon kan niet gecombineerd worden met deze functies:

 • arbeidsarts
 • werkgevers- of werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of het CPBW
 • kandidatuur voor de sociale verkiezingen
 • vakbondsafvaardiging
 • leidinggevende

Download

Prebes verenigt vertrouwenspersonen!

Meer informatie?

 • Download het functieprofiel van de vertrouwenspersoon op het Prebes Kenniscentrum
 •  "Hoe kies je een goede vertrouwenspersoon?" verschijnt in december in Veiligheidsnieuws.
  • Als lid van Prebes ontvang je Veiligheidsnieuws digitaal of per post.
  • Nog geen lid? Word gratis lid als vertrouwenspersoon tot het einde van het jaar.