Kader voor vaccinaties op de werkvloer

Vlaanderen heeft de modaliteiten vastgelegd om vaccinaties via de arbeidsgeneeskundige diensten mogelijk te maken. De doelstelling is zoveel mogelijk mensen te bereiken en de middelen inzetten daar waar het rendement en de risico’s op eventuele besmettingen het hoogst zijn.

Modaliteiten

  • Deze vaccinaties zullen enkel mogelijk zijn in bedrijven met een vaccinatiegraad van minder dan 70% en met minimaal 100 werknemers.
  • Werknemers kunnen vrijwillig kiezen voor een vaccinatie op de werkvloer.
  • De onderneming in kwestie moet de vraag eerst stellen aan arbeidsgeneeskundige dienst, op vraag van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Dit is ook belangrijk in het kader van het respecteren van de privacy van werknemers.
  • De federale overheid heeft een ‘collectivity tool’ uitgewerkt: via deze toepassing kunnen de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinatiegraad van de onderneming raadplegen. Dit systeem is gelijkaardig met dat van de zorginstellingen: de personeelslijsten zullen gematcht worden met de gegevens van vaccinet. 

Contact arbeidsarts vaccinatiecentrum

Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan kan de arbeidsgeneeskundige dienst contact opnemen met het lokaal vaccinatiecentrum. Het agentschap Zorg en Gezondheid zal hen de nodige contactgegevens bezorgen.

2 scenario's

Vervolgens zijn er twee mogelijke scenario’s:

  1. De arbeidsgeneeskundige diensten zullen de vaccinaties zelf organiseren.
    Logistieke afspraken kunnen gemaakt worden met het vaccinatiecentrum in de eerstelijnzone. De vaccins zullen ook daar beschikbaar worden gesteld.
  2. Wanneer de arbeidsgeneeskundige diensten de vaccinaties niet zelf organiseren, zal ieder vaccinatiecentrum bekijken of er nog voldoende capaciteit is om een mobiele equipe in te zetten om de vaccins toe te dienen. In dit geval gaat het om een inspanningsverbintenis.

Vaccinatiecentra

Oorspronkelijk was voorzien dat de meeste vaccinatiecentra zouden sluiten op 15 oktober, maar intussen werd beslist dat een aantal vaccinatiecentra langer zullen open blijven.

Meer informatie