Nieuwe versie generieke gids (versie 7)

De generieke gids werd opnieuw aangepast. De recentste versie van de gids is versie 7. Welke aanpassingen brengt deze nieuwe versie?

Nieuwe regels mondmasker

Versie 7 van de gids houdt rekening met de wijzigingen van de regelgeving die op 1 oktober in werking treden.

Zo zal het dragen van een mondmasker in een werkgerelateerde context voortaan op de meeste plaatsen niet meer verplicht zijn, maar wel sterk aanbevolen blijven wanneer het onmogelijk is om de regels van social distancing na te leven.

Nieuwe regels lunch- en pauzeruimtes

Daarnaast werden de maatregelen die gelden in de lunch- en pauzeruimtes aangepast. De huidige richtlijnen zijn onder meer:

  • Organiseer de zitplaatsen in lunch- of pauzeruimtes zodanig dat het aantal mensen dat samen aan tafel zit, beperkt blijft.
  • Stimuleer het lunchen met vaste tafelpartners.
  • Voorzie voldoende vrije ruimte tussen de verschillende tafels.
  • Bepaal het maximaal aantal personen dat aanwezig mag zijn bij automaten en in lunch- of pauzeruimtes.
  • Zorg voor afdoende ventilatie in die ruimtes.
  • Indien de capaciteit van de ruimtes niet toelaat dat alle werknemers gelijktijdig hun pauze nemen, moet een spreiding van de pauzes worden voorzien. 
  • Besteed extra aandacht aan hygiëne in lunch- of pauzeruimtes, bv. bij automaten met veelvuldig gebruik op korte tijd.

Generiek en evolutief

De generieke gids bevat noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. Sinds het begin van de epidemie werd de gids al diverse keren geactualiseerd, rekening houdend met de stand van zaken op het terrein en de regelgeving.
Deze gids is een generiek instrument dat in het algemeen van toepassing is voor alle ondernemingen actief op het Belgische grondgebied. Het is uiteraard mogelijk dat regionale en lokale overheden, indien de epidemiologische situatie dit vereist, binnen hun bevoegdheid specifieke of bijkomende maatregelen uitvaardigen die ook een impact kunnen hebben op de situatie op het werk. Het is ook mogelijk dat bijzondere regels van toepassing zijn voor specifieke sectoren of specifieke situaties.

Meer informatie