Verbinding tegen agressie bij veiligheidsberoepen

Een nieuwe campagne focust op verbinding als de manier om het vertrouwen tussen burger en veiligheidsberoepen te verhogen. Voorbeelden van veiligheidsberoepen zijn onder meer bewakingsagenten, stewards (voetbal, rally), douaniers, brandweer, politie,... 

Verbinding tegen agressie

Wat zijn hun taken? Wat mogen ze niet? Waar kom je ze tegen? Hoe herken je ze? In de brochure leer je wat veiligheidsberoepen zijn en wat ze voor je kunnen betekenen.

FOD Binnenlandse Zaken bracht recent twee brochures uit rond veiligheidsberoepen:

Dit kadert in een campagne die focust op verbinding als dé manier om het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect, dit kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burger en veiligheidsberoepen.

Wederzijds respect

De campagne omvat informatie-uitwisseling, praktijken in de kijker en een netwerk van sleutelpartners. Ze wordt ondersteund door passend sensibilisatiemateriaal:

Het symbool van de campagne “Wederzijds Respect” is het geven van een vuistje, dat populair is geworden tijdens de Covid-crisis.

Meer informatie