Nieuwe generieke gids uitgelegd

Naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe generieke gids, gaven zowel FOD WASO als het VBO een webinar met meer uitleg. Je kan deze webinars nu herbekijken.

Webinar VBO

Op 8 maart 2022 organiseerde het VBO een webinar over de generieke gids. De presentatie en opname van dit webinar is beschikbaar op de website van het VBO: 

Webinar FOD Werkgelegenheid

Op 10 en 11 maart 2022 organiseerde FOD WASO een webinar om het nieuwe koninklijk besluit van 21 februari 2022 en de nieuwe generieke gids veilig werken voor te stellen. De presentaties en opnames van de webinars zijn beschikbaar via de evenementenwebsite van de FOD Werkgelegenheid:

Meer informatie

Bron: BeSWIC