Het vierde corona-alfabet

In de nieuwste editie van Veiligheidsnieuws kan je het vierde corona-alfabet lezen van Danny De Baere, adviseur AD Humanisering van de Arbeid van de FOD WASO. Omwille van de vierde en zelfs vijfde corona-golf, lag het voor de hand niet te stoppen bij het derde alfabet maar een vierde corona-alfabet te maken.

Knaldrang

De knaldrang die als woord van het jaar 2021 werd verkozen, kreeg zijn vervolg in de loop van februari 2022 t.g.v. de dalende coronacijfers.

Politici hadden knaldrang om zich te manifesteren en zo vlug mogelijk de maatregelen af te bouwen.

Heel wat mensen hadden een knaldrang naar reizen. Maar er was ook de knaldrang van de studenten om terug op café te gaan zonder sluitingsuur vanaf 17 februari 2022, knaldrang naar het nachtleven, …. Alles komt terug.

Laatste alfabet?

Het vierde alfabet is afgesloten op 1 februari 2022 op de top van de vijfde golf. Ondertussen is er opnieuw veel gebeurd en medio maart 2022 steeg de druk op de ziekenhuizen opnieuw en stak ook de griep de kop op. De laatste cijfers (van de “zesde” golf) kunnen altijd opgevolgd worden via het epidemiologisch bulletin van Sciensano.

Zorgen in de zorg

Het zorgpersoneel dat als Belg van het jaar 2021 werden verkozen en opgenomen was bij de letter Z, kreeg in februari 2022 de award uit handen van Hans Kluge van de WHO en werd aan de Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke symbolisch uitgereikt.

Onder de letter M was er sprake van een huisarts die briefjes schreef dat patiënten geen mondmasker op school konden dragen. Ondertussen is er ook een advies van de orde der artsen rond verstrekken van medisch attest voor vrijstelling van de mondmaskerplicht.

Nieuwe wettelijke bepalingen

Op 10 maart 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk besluit van 21 februari 2022 betreffende de bijzondere preventiemaatregelen op het werk in geval van een epidemie of pandemie dat retroactief op 7 maart 2022 in werking treedt en een nieuw artikel I.2-27 in de codex invoegde. Door dit besluit treedt de nieuwe generieke gids op het laagste niveau, met name de waakzaamheidsfase, in werking. Deze zal tot 11 mei 2022 in voege zijn, 2 maanden na het eindigen van de pandemische fase die met de wet van 11 maart 2022 werd opgeheven.

In hoeverre de verplichte vaccinatie en de ventilatiewet echt zullen gestemd worden, is koffiedik kijken. In elk geval werd het wetsontwerp betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars op 8 maart 2022 in De Kamer ingediend.

Een nieuwe crisis … een oorlogsalfabet?

De lente en de zomer oogden mooi, het “rijk deze vrijheid was weer in zicht”, maar ondertussen dient zich een nieuwe crisis aan met de Russische invasie, de oorlog in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen. De horde van de energiebevoorradingszekerheid is ondertussen genomen.

Hoe morbide ook, misschien kan een oorlogs-alfabet ook leerrijk zijn, zoals

  • weten wat aan de basis lag van de oprichting van de IAO nu 103 jaar geleden
  • dat de kernramp in Tjsernobyl in 1986 in Oekraïne ligt en dat men zich sinds de invasie hierover zorgen maakt hierover
  • dat de grootste werkende kerncentrale in Europa ook in Oekraïne ligt namelijk Zaporizja die onder vuur lag
  • dat als gevolg hiervan de Belgische bevolking jodiumtabletten aan het hamsteren was
  • ...

Om de bedrijven te ondersteunen bij de gevolgen van de oorlog, heeft het VBO een taskforce opgericht. In het federale parlement zijn reeds diverse resoluties tegen de oorlog ingediend. 

Het vierde alfabet