Einde generieke gids en nazorgfase

Als persoon en als preventieadviseur besef je het misschien niet meer, maar het zijn nog altijd coronatijden. Hoe zit het nu juist en wat mogen we verwachten?

Einde generieke gids en code geel

Op 11 mei 2022, twee maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigde de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de generieke gids en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Terugblik

Begin februari 2022 verscheen de positienota over CST en de verplichte vaccinatie tegen covid-19.

De taskforce vaccinatie gaf op 28 april een advies dat het in de huidige context van de corona-epidemie geen voorstander meer is van een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel.

Op 3 mei werd het Wetsontwerp betreffende de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars plenair in De Kamer goedgekeurd. Het wijkt af van de oorspronkelijke bedoelingen naar timing en naar inwerkingtreden. Het moet door een KB nog in werking gesteld worden, wat gelet op de huidige context, nog niet zal gebeuren.

Op 4 mei verscheen het verslag van de hoorzittingen in de Kamer van 26 januari tem 8 maart 2022 over de vaccinatieplicht en het CST.

Op 5 mei verscheen het advies van de Hoge Gezondheidsraad over de tweede herhalingsvaccinatie.

Wat mogen we verwachten?

Mondmaskers

Het overlegcomité was eerst gepland op 6 mei, maar uiteindelijk zal dit op 20 mei doorgaan. We kijken uit wat er over de mondmaskers op openbaar vervoer en zorginstellingen zal beslist worden.

Ventilatiewet

Maar er wordt nog meer verwacht. Het is nog altijd de bedoeling dat er een federale ventilatiewet komt. Dit werd gemeld op de studiedag van 25 april 2022 waarover ook dit bericht verscheen.

Alert blijven

Natuurlijk blijft het ook nu nog erg belangrijk om voorzichtig en alert te blijven om te verhinderen dat nieuwe opflakkeringen zich voordoen. De sociale partners van de Hoge Raad roepen de ondernemingen daarom op om ook nu nog aandacht te blijven hebben voor mogelijke haarden van virusoverdracht en om in dat geval onmiddellijk de arbeidsarts te contacteren. De generieke gids blijft in een dergelijke situatie een inspiratiebron voor het nemen van de nodige maatregelen.

Re-integratie na long-COVID & mentaal welzijn

Het is ook aangewezen om op collectief niveau samen met het comité voor preventie en bescherming op het werk ervoor te zorgen dat de re-integratie op het werk van long-COVID patiënten wordt bevorderd en dat de nodige inspanningen worden gedaan om de impact op het werk van deze gezondheidscrisis op het mentale welzijn het hoofd te bieden.

Voldoende aandacht voor de behoeften van de werknemers, een doordacht en uitgewerkt preventiebeleid en een goed functionerende sociale dialoog op de werkvloer blijven de sleutelelementen voor een effectief herstel na de coronacrisis.

Prenne

Prenne 62 op 16 juni gaat door in samenwerking met BSOH. Je kan er deze modules volgen rond binnenklimaat en ventilatie:

  • Binnenklimaat in balans: wat is een gezond binnenklimaat?
  • Industriële ventilatie

👉🏿 Schrijf je in voor Prenne 62

Meer informatie

  • Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis