Hormoonverstoorders: de gevolgen van blootstelling voor werknemers en hun nageslacht

Hormoonverstoorders zijn chemische stoffen die de normale werking van ons hormonaal systeem ontregelen, waardoor ze uiteenlopende en ernstige medische aandoeningen kunnen veroorzaken.

Risicoanalyse

Vaak kunnen de schadelijke effecten van deze stoffen worden ingeschat en worden meegenomen in de risicoanalyse in de werkcontext met het doel de werknemers tegen deze stoffen te beschermen. Dit is echter minder vaak het geval met bepaalde chemische stoffen, zoals hormoonverstoorders, waarvan de eigenschappen en de effecten niet altijd voldoende gekend zijn om een adequate inschatting te maken van de risico’s binnen de werkcontext.

Nieuw thema op BeSWIC

Op de BeSWIC website vind je voortaan een nieuw thema rond hormoonverstoorders met informatie over blootstelling aan hormoonverstoorders in een werkcontext.

Sensibilisatiemateriaal

Een nieuwe sensibiliseringsaffiche kan op de werkplek worden uitgehangen en is beschikbaar op BeSWIC in de rubriek Thema’s > Gevaarlijke stoffen > Hormoonverstoorders > Sensibiliseringsmateriaal.

Databanken

In 2020 lanceerde België samen met verschillende Europese landen een nieuwe website edlists.org over hormoonverstoorders in de Europese Unie. De website zal bedrijven en stakeholders informeren over stoffen die reeds als hormoonverstoorders zijn geïdentificeerd of die worden beoordeeld voor hormoonverstorende eigenschappen in de Europese Unie. Lees hierover volgend bericht op de website van de FOD Volksgezondheid: Europese website over hormoonverstorende stoffen.

Meer informatie