Napo in de strijd tegen kankerverwekkende stoffen

Napo strijdt mee tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Heel wat werknemers worden mogelijk blootgesteld aan ‘proces-gegenereerde kankerverwekkende stoffen’, met name uitlaatgassen zoals dieselmotoremissies, silicastof, hardhoutstof en lasrook. En vaak zijn ze zich er niet van bewust.

Risicovolle beroepen

In een nieuwe videoclip 'the hidden killers' illustreren Napo en zijn collega's typische beroepen waar de blootstelling aan deze kankerverwekkende stoffen hoog is. Als bouwvakker, monteur of houtbewerker zoeken ze samen met hun baas naar preventiealternatieven om in veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken.

Prioriteit strategisch EU-kader

Het verslaan van kanker is een prioriteit binnen het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027. Napo helpt mee het bewustzijn over werkgerelateerde kanker vergroten en toont hoe we dit kunnen voorkomen. 

Bron: European Agency for Safety & Health at Work