75 jaar vereniging(en) voor preventieadviseurs

  • 13/12/2022

Arcop (l’Association Royale des Conseillers en Prévention) en Prebes (Koninklijk Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming) vierden respectievelijk in 2021 en (uitgesteld) in 2022 hun 75-jarig bestaan. Beiden ontstonden immers uit dezelfde unitaire vereniging.

Historiek

Op 19 november 1946 werd de (unitaire) Vereniging van Diensthoofden voor Veiligheid en Hygiëne van België – ‘l’Association des Chefs de service de Sécurité et d’Hygiène de Belgique’ (VDVHB-ACSHB) opgericht. Dit was het gevolg van het besluit van de Regent van 11 februari 1946 tot instelling van organen voor veiligheid en hygiëne in industriële en commerciële ondernemingen en in openbare diensten en instellingen of openbare nutsbedrijven.

Bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947 werd het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) goedgekeurd. De Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, evenals de salubriteit van het werk was het sluitstuk van het reglementair kader. De “veiligheidschef” kwam voor in dit wettelijk kader, maar niet zijn opleiding of vorming.

De welzijnswet van 4 augustus 1996 verving de veiligheidswet van 1952. De (Nederlandstalige) VDVBH veranderde in 1997 zijn naam naar het huidige Prebes. De (Franstalige) ACSHB veranderde in 1998 zijn naam naar het huidige Arcop.

Lees de volledige historiek in dit artikel op Beswic

Hip hip hoera, feestje! 🎈

75 jaar, dat moest uiteraard gevierd worden.

De viering van Arcop vond plaats op 9 december 2021 "75 ans de l’ARCoP: les visages de la prévention au fil du temps": Colloque sur le 75ème anniversaire d’ARCoP.

Prebes organiseerde naar aanleiding van het 75-jarig bestaan een debat en een academische zitting.

Andere vieringen van stakeholders in relatie tot de welzijnswet

Ook andere welzijnsstakeholders op internationaal en nationaal niveau vierden in de loop der jaren hun zoveel jaar bestaan, nieuwe wetgevende kaders of andere gebeurtenissen:

Meer informatie

  • 75 jaar vereniging(en) voor preventieadviseurs | Beswic
  • Historique Arcop | Arcop
  • Rondetafel met 5 oud-voorzitters van Prebes in 2013 | Veiligheidsnieuws 180
  • De ‘Association des Industriels de Belgique’ (A.I.B.), die ervaring had rond inspectie van stoomketels en veiligheid, heeft de eerste cursussen georganiseerd voor de opleiding van deze veiligheidschefs. Een mooi historisch overzicht van de A.I.B., ondertussen omgedoopt tot Vinçotte, is te vinden op de website van Vinçotte: Vinçotte van 1872 tot nu.