Verwijderen van asbestbevattende tegels en lijmlagen

Het verwijderen van asbesthoudende tegels en lijmlagen kan vanaf 1 februari 2023 enkel in hermetisch afgesloten zones gebeuren.

Werken die na die datum worden gestart kunnen evenwel nog uitgevoerd worden volgens de methode van eenvoudige handelingen (indien aan de asbestvezelconcentratievereisten voor eenvoudige handelingen wordt voldaan), voor zover de offerte voor het uitvoeren van die werken werd goedgekeurd vóór 1 februari 2023.

Asbest op Prenne 65

Fernand Huts koopt de Boerentoren kopten de dagbladen. Maar dit was slechts een sluitstuk van een veel langer hoofdstuk, van een eerste kleine asbestvondst tot een herbestemming. Op Prenne 65 vertelt Bart Ghyssaert, diensthoofd preventiedienst, door middel van storytelling en foto's over de rol van de preventiedienst of gebouwenexploitant van KBC en illustreert hij hoe deze thematiek werd omgegaan. 

Schrijf je in voor Prenne 65

Meer informatie

Voor vragen hierover kan men terecht bij de Regionale directies Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Bron: Beswic