Psychische oorzaken arbeidsongeval

Bijna een op vijf werknemers die in 2021 in Nederland een of meer dagen verzuimde door een arbeidsongeval noemde psychische overbelasting als belangrijkste oorzaak. Dat meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) in Nederland op basis van een onderzoek naar arbeidsongevallen onder werknemers.

Sector met meeste ongevallen

In 2021 kregen 196 000 werknemers in Nederland een ongeval tijdens het werk. Bij 100 000 werknemers leidde dit ongeval tot één of meerdere dagen verzuim. In  transport- en logistieke beroepen werd het hoogste aantal arbeidsongevallen vastgesteld, bij ICT'ers het laagste.

Oorzaken arbeidsongevallen

Volgens 19 procent van de werknemers was psychische overbelasting bij het meest recente ongeval de belangrijkste oorzaak. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om intimidatie of stress.

Het hogere ongevalspercentage onder werknemers in technische beroepen in 2021 hing onder meer samen met lawaai in de werkomgeving, en met het fysiek belastende werk. Werknemers in transportberoepen hebben niet alleen lichamelijk zwaar werk, ze werken ook relatief vaak in ploegendiensten, en hebben minder te zeggen over de manier waarop ze werken, stelt het CBS vast.

Meer informatie

 

 

Bron: Sdu HSE