Inspectiecampagne TWW: vallen van hoogte & andere risico's op de bouwplaats

Op dinsdag 6 juni 2023 voerde Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) bijzondere inspecties uit op bouwplaatsen in heel België. Tijdens deze inspecties was er verhoogde aandacht voor drie specifieke risico's.

3 specifieke risico's

Tijdens de inspecties begin juni had TWW vooral aandacht voor

 1. het risico op vallen van hoogte
 2. de risico’s in uitgravingen en bouwputten
 3. en de blootstelling aan procesmatig gegenereerd kwartsstof

Voornaamste inbreuken

Bijna 50% van de inbreuken die op 6 juni 2023 op bouwplaatsen in België werden vastgesteld, hadden te maken met het risico op vallen van hoogte. Vallen is oorzaak nummer 1 van de meest ernstige arbeidsongevallen. Het is dus belangrijk om op de bouwplaats adequate collectieve preventiemaatregelen te voorzien tegen vallen en deze in goede staat te houden.

In totaal werden 176 aannemers geïnspecteerd. Volgende inbreuken werden vastgesteld:

 • 24% tekorten aan steigerconstructies
 • 23% ontbreken van een collectieve beveiliging tegen vallen van hoogte
 • 9% blootstelling aan procesmatig gegenereerd kwartsstof
 • 6% Onveilige uitgravingen of bouwputten 
 • 6% niet weren van aannemers of onderaannemers van wie er kan geweten zijn dat zij de Belgische welzijnsreglementering niet naleven
 • 5% niet conforme of ontbrekende sociale voorzieningen (veelal was er op de bouwplaats enkel een chemisch toilet)

Modules rond Bouw op Prenne 67

 • Virtual reality: nice to have of toch meerwaarde op vlak van preventie?: Twee VR cases toegepast binnen veiligheid: VR-training machines & VR-training werken op hoogte.
 • Veilig vervoer van materialen voor bouwbedrijven: Hoe vervoeren we veilig materiaal van en naar een werf? Wat zijn de aandachtspunten?
 • Geofysische detectietechnieken: In deze sessie wordt uitleg gegeven over geofysische detectietechnieken, die niet enkel kabel- en leidingen detecteren maar ook funderingen, holtes, archeologie, bodemopbouw. 

Schrijf je in voor Prenne 67

Meer informatie

Bron: FOD WASO