Wie moet verplicht een opleiding eerste hulp volgen?

In bedrijven kan er wel eens iets mis gaan. Een ongeluk is snel gebeurd zelfs al doet men nog zo zijn best om het te voorkomen. Werknemers kunnen ook onwel worden op de werkvloer. Het bedrijf moet hierop voorbereid zijn zodat slachtoffers zo snel mogelijk de nodige zorgen kunnen krijgen. Daarom moet elke werkgever eerste hulp organiseren, op maat van de onderneming.

Wie biedt eerste hulp?

Personeelsleden belast met het waarborgen van de eerste hulp zijn ofwel:

  • Hulpverleners met een basisvorming EHBO
  • Hulpverleners met een basisvorming EHBO en specifieke kennis en vaardigheden (afhankelijk van de specifieke risico’s in de onderneming)
  • Verpleegkundigen
  • Andere aangeduide werknemers

De werkgevers van ondernemingen die behoren tot groepen A, B of C bepalen zelf het aantal en de kwalificatie van het personeel belast met het toedienen van de eerste hulp.

In ondernemingen ingedeeld in groep D hangt het opleiden van “bedrijfseerstehulpverleners” af van twee zaken: de risico’s van de onderneming en het totaal aantal werknemers. Zo kan een bedrijf uit groep D in regel zijn met een één aangewezen (aangeduid) persoon indien er minder dan 20 werknemers zijn en er een zeer laag risico is. Wel is er minstens één hulpverlener noodzakelijk bij een bedrijf met hetzelfde aantal werknemers maar waarbij er een groot risico is.

Een aangewezen of aangeduid persoon moet niet de basisvorming EHBO hebben gevolgd, maar wel de noodzakelijke informatie hebben ontvangen om de verbanddoos te gebruiken en de hulpdiensten correct te verwittigen.

Aantal eerstehulpverleners

Wat betreft het aantal eerstehulpverleners, stelt FOD WASO volgende indicatieve aantallen voor:

Bron: Brochure eerste hulp op het werk, FOD WASO

Opleiding Train de Trainer EHBO

Ben jij vakspecialist en wil je opgeleid worden tot trainer/instructeur? Wil je anderen kunnen trainen in dit vakgebied?

In de Prebes opleiding Train de Trainer EHBO :

  • Verhogen en standaardiseren we de kennis en vaardigheden van (kandidaat) Instructeurs EHBO
  • Leren we vakspecialisten de didactiek aan om hun kennis en vaardigheden professioneel over te dragen in trainingen
  • Gebruiken we de officiële geldende richtlijnen van de Europese & Belgische Reanimatieraad

Door zowel theoretisch en praktisch te werken leren we vaardigheden aan die nodig zijn voor het uitvoeren van de functie van instructeur EHBO. De nadruk ligt hierin grotendeels bij de praktijk en de evaluatiemomenten.

De opleiding duurt 3 dagen en wordt zowel in Oost-Vlaanderen als in Limburg georganiseerd:

Meer informatie

  • Opleiding Train de Trainer EHBO | Prebes
  • Risicoanalyse Eerste Hulp (EHBO) | Prebes Kenniscentrum
  • DOC 085: Risico analyse eerste hulp - EHBO | Prebes Kenniscentrum
Bronnen: Brochure eerste hulp op het werk, FOD WASO / Handboek welzijn op het werk, Veiligheidsinstituut AP Hogeschool