Voorspelling indexering kosten externe dienst

  • 28/09/2023

Het Federaal Planbureau heeft recent de voorspellingen voor 2024 gepubliceerd. Die kunnen een indicatie geven van de jaarlijkse indexering van de tarieven. De actuele voorspellingen volgend, kun je je verwachten aan een indexering van 2% van de jaarlijkse bijdragen die aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk moeten worden betaald.

Hoe wordt de jaarlijkse bijdrage van een organisatie berekend?

Voor elke werknemer in dienst dient de werkgever een forfaitaire bijdrage te betalen aan de Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) waarbij hij is aangesloten.

De tariefgroep (1 tot 5) waartoe de werkgever behoort wordt bepaald door zijn hoofdactiviteit (NACE code). De tabel met de indeling van werkgevers in tariefgroepen vindt men terug in bijlage II.3-1 van de Codex over Welzijn op het werk.

Waarom een jaarlijkse indexering van de tarieven?

De tarifering van de EDPBW is strikt gereglementeerd: de Codex over Welzijn op het werk (Boek II, Hoofdstuk III, Titel 3) legt de verplichte forfaitaire minimumbijdragen op voor de prestaties van de EDPBW. Deze reglementering is van uiterst belang om transparantie en evenwicht in de aangeboden prestaties te verzekeren.

De tarifering is gelinkt aan de index voor consumptieprijzen. Elke eerste januari worden de tarieven aangepast aan de spilindex voor de rest van het jaar. Volgens recente voorspellingen van het Federaal Planbureau zal in september 2023 een volgende spilindex worden bereikt, gevolgd door een verwachte overschrijding in februari 2024. We verwachten dus op dit moment dat de bijdragen aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk geïndexeerd zullen worden met 2% in 2024.

Bron: Cohezio