Sorteerverplichting voor keukenafval en etensresten

  • 26/10/2023

Vanaf januari 2024 geldt voor alle bedrijven een verplichting om keukenafval en etensresten uit het restafval te scheiden.

Nieuwe verplichting 

Sinds 2021 moesten al heel wat bedrijven (zoals horeca, zorginstellingen, …) verplicht keukenafval en etensresten sorteren. Vanaf januari 2024 geldt de verplichting om keukenafval en etensresten uit het restafval te scheiden voor alle bedrijven, ongeacht of er eten geserveerd wordt of niet.

De inzamelplicht voor keukenafval en etensresten is een implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Afval, die stelt dat vanaf 2024 iedereen organisch afval selectief moet inzamelen. Ook in de andere gewesten wordt deze verplichting dus ingevoerd. Die informatie kan wel verschillen.

Bij twijfel of vragen neemt men best contact met de afvalinzamelaar.

Voordelen

De nieuwe verplichting brengt een aantal voordelen:

  • Er gaat minder voedsel verloren
  • We beperken het restafval dat verbrand moet worden
  • Keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval gaan niet verloren: we maken er compost en biogas mee
  • Het biogas zetten we om in groene energie voor gezinnen en bedrijven
  • De compost gebruiken we voor een gezondere bodem

Meer informatie

Bron: OVAM