Hop hop hop naar veilig werk

HOP, oftewel Human Organisational Performance, is een systeemgebaseerde benadering van veiligheid waarbij men kijkt naar de factoren die van invloed zijn op menselijk gedrag. De nadruk ligt daarbij op de context van de taak, niet op de werknemer. 

Wat is HOP?

Hoe beïnvloeden organisatorische systemen onze belissingen, acties en de waarschijnlijkheid van ons succes? Human Organisational Performance (HOP) is een wetenschappelijke benadering die een nieuw perspectief biedt waardoor we onze werkprocessen kunnen begrijpen, en helpt ons om betere oplossingen en resultaten te bereiken door een ander perspectief bieden.

Traditionele aanpak versus HOP

Van oudsher is ons begrip en onze uitleg van veiligheid gericht op individuen en hun gedrag. Fouten worden toegeschreven aan niet-naleving van afspraken of gebrek aan kwaliteit van het werk. Dit gezichtspunt beperkt de lessen en de daaropvolgende verbeteringen die voortvloeien uit deze incidenten. Door ons uitsluitend op individuen te richten, lopen we immers het risico dezelfde fouten te herhalen wanneer verschillende mensen vergelijkbare taken uitvoeren onder vergelijkbare omstandigheden. De traditionele methodologie richt zich dus vooral op de werknemers. HOP (de nieuwe aanpak) legt de nadruk op de context rond de taak.

Verander het werk, niet de werknemer

Voor blijvende verandering moeten we werken aan het verbeteren van de veiligheid door het werk te repareren, niet de werknemer. Degenen die de job uitvoeren zijn experts in hun vakgebied, niet de oorzaak van problemen die naar voren komen. Ze zijn van onschatbare waarde en helpen ons bij het vinden van oplossingen.

HOP hanteert een systeemgebaseerde benadering van veiligheid waarbij men kijkt naar de factoren die van invloed zijn op menselijk gedrag en hoe we kunnen leren en verbeteren. Op deze manier kunnen we maatregelen nemen om veiligere omstandigheden te creëren voor iedereen die soortgelijke taken uitvoert in de toekomst.

HOP-principes

De HOP-aanpak is gebaseerd op vijf principes. Deze vormen de basis van ons begrip van hoe mensen hun taken uitvoeren, onze perceptie van fouten en ons denken rond leren en verbeteren.

  1. Mensen maken fouten
  2. Schuld lost niets op
  3. Leren is de sleutel tot verbetering
  4. Context stuurt gedrag
  5. Hoe we reageren is belangrijk

Praktische gids

De Noorse industrie vereniging Norsk Industri maakte samen met enkele partnerorganisaties een gids op en stelde deze ook beschikbaar in het Engels. 

Naast de richtlijnen is aanvullend materiaal (zowel in het Noors als in het Engels) beschikbaar op de website van Norsk Industri. Dit omvat een presentatiesjabloon, een korte video en een lijst met veelgestelde vragen.

Meer informatie