Geen 15 minuten wachttijd meer bij alcoholtests

  • 15/05/2024

In België gebeuren er elke dag 12 ongevallen waarbij een bestuurder onder invloed betrokken is. Dat is één ongeval elke twee uur. Om de strijd tegen dronken bestuurders aan te gaan, paste de FOD Mobiliteit en Vervoer de procedure voor blaastesten aan om ze efficiënter te maken. Twee nieuwe regels zullen van kracht worden. Deze wijziging laat toe om het aantal controles op dezelfde tijdspanne te verhogen.   

Onmiddellijke controles 

Vanaf 1 mei is het niet meer mogelijk om een wachttijd van 15 minuten te vragen voor een ademtest. Dat maakt het mogelijk om altijd onmiddellijk een controle uit te voeren. De wachttijd van 15 minuten was voorzien om het effect van “mondalcohol” te neutraliseren, wat het resultaat kon beïnvloeden. De nieuwste toestellen detecteren en neutraliseren mondalcohol automatisch en dat 100% betrouwbaar. Een wachttijd is dus overbodig geworden! 

Aangepaste drempel voor volume uitgeademde lucht 

Vanaf 1 juli 2024 wordt het minimumvolume uitgeademde lucht verlaagd van 1,9 l naar 1,2 l. Ook deze aanpassing is het resultaat van de technische vooruitgang van de huidige blaastoestellen, die vanaf 1,2 l uitgeademde lucht valabele resultaten geven. Deze aanpassing zal voor tijdswinst zorgen bij de politiediensten: Voor sommige mensen die moeite hebben met ademhalen, was het moeilijk om die drempel van 1,9l te halen. Dan moest een arts gebeld worden om op de plaats van controle een bloedstaal te nemen. Door de drempel te verlagen en aan te passen aan de technische mogelijkheden van de nieuwe meettoestellen, zou minder vaak op een arts beroep gedaan moeten worden. De politie zal daardoor meer controles kunnen doen op dezelfde tijd. 

Meer informatie

Bron: FOD Mobiliteit en vervoer