Nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Stortklaar beton

In het kader van de campagne Lever veilig wordt er nauw samengewerkt met Fedbeton, die een belangrijke groep leveranciers vertegenwoordigt, met name de leveranciers van stortklaar beton op de bouwplaatsen. Uit de analyse van de arbeidsongevallen in de betonsector komen enkele oorzaken zeer regelmatig terug naar voren en werden binnen de betonsector deze knelpunten al opgenomen als actiepunten om de veiligheid te verbeteren en het aantal ongevallen te reduceren.

Uitglijden en struikelen

Vanaf juni tot september 2014 voert de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne bij de instellingen binnen de sector van de gezondheidszorg en in rust – en verzorgingshuizen. Dit doen ze om de werkgevers en werknemers in de sector te controleren en te sensibiliseren voor de preventie van ongevallen op de werkplaats.

  • 02/06/2014

Psychosociale risico's

De FOD WASO organiseerde op 3 juni 2014 een informatiesessie over de wijzigingen in de wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Wetteren: 1 jaar later

De Infodag Lessons "Learned over het treinongeval van Wetteren" werd georganiseerd op 7 mei 2014 door het Hoger Instituut van de Noodplanning.

Zoals elke Lessons Learned werd geprobeerd om niet te enkel te blijven stilstaan bij het ongeval zelf, dat zich bijna dag op dag een jaar geleden heeft voorgedaan, maar wou men vooral dieper ingaan op een aantal geïdentificeerde probleempunten en hiervoor mogelijke oplossingen voorstellen.

presentaties

  • 01/06/2014

De modernisering van externe diensten

Wat begonnen is met de publicatie van de “Wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carensdag en begeleidende maatregelen” in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013 wordt vandaag in uitvoering gebracht door de publicatie van: 

  1. het KB van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk
  2. het KB van 24 april 2014 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering
  • 19/05/2014

Enquête: Prebes-richtlijn

De Prebes-richtlijn onderwijs wordt in de preventiewereld algemeen aanvaard als een instrument voor het bepalen van de minimumduur der prestaties van de preventieadviseur in het onderwijs. In 2015 wordt deze richtlijn opnieuw geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.

  • 12/05/2014

Wetswijziging: belangrijke wijzigingen aan de wetgeving psychosociale belasting

Vandaag, 28 april verschenen er in het Belgisch Staatsblad meerdere wetteksten (2 wetten en een KB) die de bestaande wetgeving rond pesten op het werk wijzigen. Omdat het om zo’n omvangrijk pakket wijzigingen gaat, vindt u hierbij een samenvatting van de hoofdpunten. Deze tekst is evenwel deels gebaseerd op de ontwerpteksten. De komende dagen wordt de samenvatting herzien en aangepast aan de definitieve wettekst.

Brandwetgeving arbeidsplaats

Opnieuw wordt een deel van het ARAB vervangen door een wettekst in de Codex. Deze keer is het bekende artikel 52 van het ARAB aan bod. Het wordt zelfs vervangen door 2 nieuwe KB's. Een eerste KB betreffende de brandpreventie op het werk en later een 2e betreffende het optrekken van gebouwen waarin werknemers tewerkgesteld worden.

Wetswijziging: EHBO

Koninklijk besluit van 9 maart 2014 tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners.

  • 14/04/2014

Wetswijziging: termijn van aangifte van een arbeidsongeval

Koninklijk besluit van 19 maart 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 tot vaststelling van de wijze en van de termijn van aangifte van een arbeidsongeval.

  • 14/04/2014
 

Schrijf je in voor de Prebes nieuwsbrief

Laat hier je gegevens achter!

Onze mails

Mailing Inhoud Frequentie Vb
Nieuwsbrief Het laatste nieuws in de preventiewereld, inclusief tips & tricks, handige downloads, ... Tweewekelijks
Vacatureflash Overzicht van de nieuwe vacatures in de preventiewereld Elke donderdag
Bijscholingen Prenne, opleidingen, provinciale activiteiten, ... Wekelijks
Starters Infomail waar we starters wegwijs maken in de preventiewereld Driemaandelijks

Lees hier hoe je jouw mailvoorkeuren aanpast.