Contractvoorwaarden opleidingen

Indien je je inschrijft voor een opleiding via Prebes ga je akkoord met de volgende contractvoorwaarden:

  • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail) en is slechts mogelijk ten laatste 7 kalender dagen vóór de start van de cursus*. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Je kan je ook altijd door een collega laten vervangen.
  • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.
  • Prebes formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

* Uitgezonderd de VCA opleidingen, uitschrijven is mogelijk ten laatste 3 weken voor aanvang van de cursus.