Ledendeals

De ledendeals zijn onderverdeeld in 4 categorieën: online tools, software of apps, EHBO, abonnementen & lidmaatschappen en boeken of e-books. Klik op de link om direct naar de categorie te springen.

ONLINE TOOLS, SOFWARE OF APPS

VCA-Online

15% korting

De beste keuze om jouw VCA-certificaat te behalen en/of te behouden. Lees meer

VCA-Online vereenvoudigt de administratie rond VCA en laat al deze processen online verlopen. Om de tool te verfijnen gebruikt VCA-Online de Prebes risico-analyse brand. Daardoor krijg jij als lid een korting van 15% bij de aankoop van deze tool gedurende het eerste jaar.

Bestel

VARIO Online – VARIO Business – VARIO Mobile (QSHE beheer)

15% korting

VARIO Software bestaat meer dan 15 jaar en is bij menig preventieadviseur niet meer weg te denken bij het dagelijks beheer van veiligheids-, kwaliteits- en milieuaspecten. Lees meer

Met 20 modules bieden wij een allesomvattend platform ter vereenvoudiging van de VCA-, ISO- of QSHE-administratie in het algemeen. Prebes leden genieten gedurende het eerste jaar een korting van 15% op de huurprijzen van onze web oplossingen en mobiele app. Een demo aanvragen kan via info@incerta.be

Demo aanvragen

EHBO

Primedic AED kooppakket

€500 korting

CardioService staat in voor de wettelijke verplichtingen en jij krijgt een opleiding ter plaatse. Meer heb je niet nodig om van jouw omgeving een hartveilige omgeving te maken! Lees meer

 • AED-toestel Primedic AED, viertalige defibrillator met pediatrische knop en geïntegreerde hulpkit
 • Wandkast AIVIA 100 met alarm
 • Pictogram ‘AED’
 • Installatie en gebruiksklaar maken bij de klant
 • Registratie bij FOD Volksgezondheid en het EVAPP-netwerk indien gewenst
 • Opleiding ter plaatse
 • Vijf jaar full omnium onderhoudsservice

De normale verkoopprijs is €2.534 excl. 6% BTW, nu €2.049.

Bestel

ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN

Abonnement PreventLex

15% korting

Met PreventLex blijft u op de hoogte en heeft u steeds de relevante wetgeving bij de hand. Een abonnement op PreventLex biedt u permanent toegang tot de website. U kan gedurende 1 maand vrijblijvend kennismaken met PreventLex. Lees meer

PreventLex bevat de integrale teksten van de wetgeving inzake welzijn op het werk: de wet en de Codex welzijn op het werk, het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) en nog honderden andere relevante wetten en besluiten. Naast de wetgeving zijn ook thematische dossiers beschikbaar die de wetgeving toelichten. De dossiers verklaren de wetgeving en bieden meer diepgaande informatie. Elk dossier is in pdf beschikbaar op de website.

Bestel

Fireforum magazine

15% korting

Fireforum Magazine brengt informatie met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding in al zijn facetten. Lees meer

Fireforum Magazine brengt informatie met betrekking tot brandpreventie en brandbestrijding in al zijn facetten: achtergrondinformatie m.b.t. nationale en Europese reglementering (wetgeving, normering...), nieuws over innoverende technologieën, de mogelijkheden qua opleidingen in ons land voor zowel de publieke brandweerkorpsen als de bedrijfsbrandweer, nieuwe tendensen in brandpreventie, interviews met tenoren uit de politiek, de industrie of de brandweer enz. Daarnaast bevat elke uitgave een agenda met opleidingen en activiteiten, nationale en internationale actualiteit en inside nieuws en productinformatie.

Bestel je meerdere abonnementen op eenzelfde adres? Dan geniet je van volgende korting

 • € 63,75 (exclusief 6% BTW) vanaf het tweede abonnement
 • € 42,50 (exclusief 6% BTW) vanaf het vierde abonnement

Bestel

OPLEIDINGEN

Brand ANPI

10% korting

Geniet 10% korting op webinars georganiseerd door ANPI. Lees meer

Om gebruik te maken van deze korting heb je een code nodig die verschilt per webinar.

Vraag je code aan

BOEKEN OF E-BOOKS

Veiligheidsmanagementsystemen. De ISO 45001-norm

10% korting

Het landschap op gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) is permanent in verandering. Nieuwe wetgeving, nieuwe gevaarlijke stoffen, nieuwe risico’s of nieuwe productiemethoden maken het voor de preventieprofessional uitdagend om deze veranderingen op te volgen en te implementeren in de organisatie. Lees meer

Een belangrijke verandering is ook de publicatie door de International Standardization Organisation (ISO) in 2018 van de norm ISO 45001:2018. Deze norm is een managementsysteemnorm voor veiligheid en gezondheid. Maar wat is dat nu juist, een managementsysteem en een veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem? Wat zijn de voordelen voor mijn organisatie om over een – al dan niet gecertificeerd – V&G-managementsysteem te beschikken? Waarop legt een managementsysteem nu juist de nadruk? Al deze vragen zullen in deze uitgave worden beantwoord.

Na het lezen zal het voor jou als preventieprofessional duidelijk zijn dat een V&G-managementsysteem jou helpt om op de vele veranderingen die op je afkomen gepast te reageren. Nieuwe V&G-wetgeving wordt opgevolgd en geïmplementeerd, nieuwe risico’s worden (her)beoordeeld, nieuwe opleidingen voor het personeel worden ingericht, enz. De norm ISO 45001:2018 geeft je daarbij hulp.

Deze V&G-managementsysteemnorm geeft je een manier van aanpakken, die je makkelijk kunt gebruiken in andere vestigingen van je organisatie. Speciaal voor vestigingen in het buitenland geeft ISO 45001:2018 een duidelijk ‘raamwerk’, waarrond je het V&G-management kan opbouwen en kan communiceren met je buitenlandse preventieprofessionals. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van het veiligheid- en gezondheidsniveau in de organisatie. Veel succes hiermee!

Bestel

Milieumanagementsystemen. De ISO 14001-norm

10% korting

Het landschap op het gebied van milieu is permanent in verandering. Nieuwe wetgeving, nieuwe milieugevaarlijke stoffen, nieuwe milieurisico’s of nieuwe productiemethoden maken het voor de milieucoördinator uitdagend om deze veranderingen op te volgen en te implementeren in de organisatie. Lees meer

Een belangrijke verandering is ook de publicatie door de International Standardization Organisation (ISO) in 2015 van de norm ISO 14001:2015. Deze norm is een managementsysteemnorm voor milieu. Maar wat is dat nu juist, een managementsysteem en een milieumanagementsysteem? Wat zijn de voordelen voor mijn organisatie om over een – al dan niet gecertificeerd – milieumanagementsysteem te beschikken? Waarop legt een managementsysteem nu juist de nadruk?

Al deze vragen zullen in deze uitgave worden beantwoord. Na het lezen zal het voor jou als milieucoördinator duidelijk zijn dat een milieumanagementsysteem jou helpt om op de vele veranderingen die op je afkomen gepast te reageren. Nieuwe milieuwetgeving wordt opgevolgd en geïmplementeerd, nieuwe risico’s worden (her)beoordeeld, nieuwe opleidingen voor het personeel worden ingericht, enz. De norm ISO 14001:2015 geeft je daarbij hulp.

Deze milieumanagementsysteemnorm geeft je een manier van aanpakken, die je makkelijk kan gebruiken in andere vestigingen van je organisatie. Speciaal voor vestigingen in het buitenland geeft ISO 14001:2015 een duidelijk ‘raamwerk’, waarrond je het milieumanagement kan opbouwen en kan communiceren met je buitenlandse milieuprofessionals. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van het milieuniveau in de organisatie. Veel succes hiermee!

Bestel

Purpose in organisaties. Why I lose my soul to the company...

10% korting

Gegroeid vanuit de denkgroep ‘existence’ heeft de auteur zich verdiept in een onderzoek naar wat Zingeving, of beter gezegd ‘Purpose’, in organisaties gestalte geeft. Lees meer

Vanuit de meest in het oog springende actoren – de medewerker, de leider en de organisatie zelf – gaat het boek dit brede terrein verkennen. De stellingname wordt onderzocht of dit enkel een individuele aangelegenheid kan zijn, bij de medewerkers, of misschien toch gedomineerd wordt door de invloed van de leider van de organisatie. En ook op welke manier de organisatie zelf beïnvloedt of beïnvloed wordt.

Dat deze aspecten een cruciale rol spelen in ondernemingen is geen gratuite bedenking. Het moet ook, want er staat veel op het spel. Namelijk de motivatie en drive van medewerkers, en zo ja van de ganse organisatie. En dat onderkent dit boek door scherp de mogelijkheid van burn-out te bevestigen als Purpose ontbreekt of het Verhaal van de organisatie niet (meer) aanwezig is.

De auteur is niet over één nacht ijs gegaan en heeft uitgebreid het terrein geschetst. Dit zowel vanuit de huidige managementliteratuur als vanuit z’n eigen ervaring als consultant en organisatiedeskundige. Als extra biedt dit boek referenties naar praktijkvoorbeelden en een handig model hoe zelf Purpose in organisaties door te lichten en er mee aan de slag te gaan.

Bestel

Kwaliteitsmanagementsystemen

10% korting

Het landschap op gebied van kwaliteit is permanent in verandering. Nieuwe kwaliteitsmethoden, nieuwe normen, nieuwe klanteneisen, nieuwe machines, nieuwe risico’s of nieuwe productiemethoden maken het voor de kwaliteitscoördinator uitdagend om deze veranderingen op te volgen en te implementeren in de organisatie. Lees meer

Een belangrijke verandering is ook de publicatie door de International Standardization Organisation (ISO) in 2018 van de norm ISO 9001:2018. Deze norm is een managementsysteemnorm voor kwaliteit. Maar wat is dat nu juist, een managementsysteem en een kwaliteitsmanagementsysteem? Wat zijn de voordelen voor mijn organisatie om over een – al dan niet gecertificeerd – kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken? Waarop legt een managementsysteem nu juist de nadruk? Al deze vragen zullen in deze uitgave worden beantwoord. Na het lezen zal het voor jou als kwaliteitscoördinator duidelijk zijn dat een kwaliteitsmanagementsysteem jou helpt om op de vele veranderingen die op je af komen gepast te reageren. Nieuwe eisen aan producten en diensten, nieuwe kwaliteitstechnieken kunnen beter worden opgevolgd en geïmplementeerd, nieuwe risico’s worden (her)beoordeeld, nieuwe opleidingen voor het personeel worden ingericht, enz. De norm ISO 9001:2018 geeft je daarbij hulp. Deze kwaliteitsmanagementsysteemnorm geeft je een manier van aanpakken, die je makkelijk kan gebruiken in andere vestigingen van je organisatie. Speciaal voor vestigingen in het buitenland geeft ISO 9001:2018 een duidelijk ‘raamwerk’, waarrond je het kwaliteitsmanagement kan opbouwen en kan communiceren met je buitenlandse kwaliteitscoördinatoren. Met als uiteindelijk doel: het verhogen van het kwaliteitsniveau in de organisatie en het verhogen van de klanttevredenheid. Veel succes hiermee!

Bestel

Whitepaper - Een duurzaam psychosociaal beleid in 5 stappen

Gratis

Download dit e-book en ontvang de whitepaper gratis in jouw mailbox. Lees meer

Een duurzaam psychosociaal beleid in 5 stappen. Want gezonde medewerkers zijn uw grootste troef! Heb je concrete plannen om een duurzaam PSR-beleid uit te bouwen of verder te verfijnen? Dan is een goede voorbereiding aan de hand van het vijf-stappenplan uit de whitepaper noodzakelijk.

Na het lezen van deze whitepaper:

 • Weet je wat de directe en indirecte effecten van burn-out zijn
 • Weet je welke stappen er nodig zijn voor een goede risicoanalyse
 • Ken je waardevolle tips en tricks om toe te passen tijdens het hele proces
 • Weet je voor welke valkuilen je moet waken

Download snel dit e-book en ontvang de whitepaper gratis in jouw mailbox. Zo kan je meteen aan de slag.

Bestel

Whitepaper – Veilig werken met derden

Gratis

Download dit e-book en ontvang de whitepaper gratis in jouw mailbox. Lees meer

Veilig werken met derden: De 7 fasen van contractor safetymanagement (via PDCA). Wanneer u als organisatie een beroep doet op derden om werkzaamheden te laten uitvoeren, heeft een veilige en gezonde werkomgeving absolute prioriteit. Zowel de opdrachtgever als (onder)aannemer heeft specifieke rechten en plichten die via de Welzijnswet bepaald zijn. Een optimale samenwerking in veilige omstandigheden en een goede wederzijdse uitwisseling van informatie creëren een kader van vertrouwen. Wat zijn de stappen die u kunt (en moet) nemen voor een goed contractor-safetymanagement?

Na het lezen van deze whitepaper:

 • Ken je de specifieke veiligheidsrisico’s in elke fase van contractor-safetymanagement volgens de PDCA methodiek
 • Weet je welke kernvragen per fase steeds afgetoetst moeten worden
 • Weet je wat de rol van de preventieadviseur is in elke fase
 • Krijg je nuttige tips om de samenwerking te verbeteren

Download snel dit e-book en ontvang de whitepaper gratis in jouw mailbox. Zo kan je meteen aan de slag.

Bestel

Aanwezigheid. Zet je organisatie centraal in een structureel aanwezigheidsbeleid

15% korting

Ons land telt een record aantal langdurig zieken. Wat kan je als bedrijf doen? In het boek ‘Aanwezigheid. Zet je organisatie centraal in een structureel aanwezigheidsbeleid.’ legt Pascal Meyns uit hoe je een structureel aanwezigheidsbeleid kan opzetten. Lees meer

Een volledige, 100%-aanwezigheid bestaat niet. Een ideale aanwezigheid bestaat wel en ze omvat drie componenten: minimaal absenteïsme, de juiste hoeveelheid retentie van wie je aan boord wil houden en re-integratie van wie je weer aan het werk wil zien. Pascal Meyns heeft samen met diverse ervaren mensen uit het werkveld van hr en preventie, een handboek vol tips, visie en praktijkcases voor een groots aanwezigheidsbeleid samengesteld.

Het boek ‘Aanwezigheid. Zet je organisatie centraal in een structureel aanwezigheidsbeleid.’ biedt je de handvaten om zelf aan de slag te gaan met verzuim op de werkvloer. Dit boek is anders dan de vele boeken rond re-integratie en verzuim. Het is niet louter beschouwend. Het focust op de werkgever, de preventieadviseur en de hr-medewerker die willen werken aan een goed ‘aanwezigheidsbeleid’ in hun bedrijf en hiervoor op zoek zijn naar tips en ideeën.

Bestel

Kwaliteit, veiligheid en milieu als geïntegreerde managementsystemen

15% korting

In deze uitgave worden de managementsysteemnormen ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid) besproken. Lees meer

In deze uitgave worden de managementsysteemnormen ISO 9001:2015 (kwaliteit), ISO 14001:2015 (milieu) en ISO 45001 (veiligheid) besproken. Deze nieuwe internationale standaarden gaan uit van een nieuwe aanpak en hebben een nieuwe structuur, die een integratie van de drie managementsystemen vergemakkelijkt. Ondermeer de begrippen managementsysteem, risicoanalyse, contextanalyse, externe audit, integratie van de systemen en kennismanagement worden besproken. De prijs met korting bedraagt € 50,15 i.p.v. € 59 (incl. btw).

Bestel

De norm ISO 45001 - veiligheidsmanagementsystemen

15% korting

De norm ISO 45001 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico's op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen. Lees meer

De norm ISO 45001 bevat eisen voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico's op het vlak van welzijn en veiligheid kan beheersen. Veiligheidsmedewerkers en preventie-adviseurs worden verondersteld vertrouwd te zijn met veiligheidsaspecten zoals incidentenonderzoek, machineveiligheid, toxische stoffen, psychosociale belasting, enz. Het betreft een studie over het ontwerp van norm zoals vandaag gekend. Mogelijks worden vóór de inwerkingtreding ervan nog enkele minimale verfijningen aangebracht. De prijs met korting bedraagt € 38,25 i.p.v. € 45 (incl. btw).

Bestel

De norm ISO 14001 - milieumanagementsystemen

15% korting

De nieuwe norm ISO 14001:2015 is de internationale standaard voor milieumanagement van een organisatie. Lees meer

De nieuwe norm ISO 14001:2015 is de internationale standaard voor milieumanagement van een organisatie. Met een milieuzorgsysteem volgens deze norm kunnen bedrijven hun milieurisico's beheersen. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, … wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een milieumanagementsysteem. Medewerkers in dergelijke organisaties beheren milieu-impact via milieu-incidentenonderzoek, ketenbenadering, levenscyclusanalyse (LCA), audits, enz. De prijs met korting bedraagt € 38,25 i.p.v. € 45 (incl. btw).

Bestel

De norm ISO 9001 - kwaliteitsmanagementsystemen

15% korting

De nieuwe norm ISO 9001:2015 is de internationale standaard voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Lees meer

De nieuwe norm ISO 9001:2015 is de internationale standaard voor het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Zowel van productiebedrijven als van dienstverleningsbedrijven, overheidsbedrijven, zorginstellingen, ... wordt meer en meer verlangd dat ze presteren volgens een kwaliteitsmanagementsysteem. Medewerkers in dergelijke organisaties beheren kwaliteit via klachtenonderzoek, servicemanagement, selectie van contracten, leanmanagement, verbeteringstrajecten, enz. De prijs met korting bedraagt € 41,65 i.p.v. € 49 (incl. btw).

Bestel

Psychosociale risico's op het werk

15% korting

Deze uitgave wijst werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsartsen, vertrouwenspersonen en werknemers de weg bij hun taken en verplichtingen. Lees meer

Psychosociale risico's op het werk – zoals stress, burn-out, pesten, geweld of ongewenst seksueel gedrag – kan de arbeidsorganisatie van een onderneming of instelling ernstig in het gedrang brengen. Een werkgever moet preventieacties ontwikkelen voor alle arbeidsomstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven. Deze uitgave wijst werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsartsen, vertrouwenspersonen en werknemers de weg bij hun taken en verplichtingen. Je vindt er o.m. een analyse van de wetgeving, tips voor een concrete aanpak in een bedrijf, voorbeelden, procedures, modellen, gevalstudies en nuttige adressen. De auteurs zijn An Thys en Anke Luts, verbonden aan ISW Europa en Evy Hilderson, verbonden aan FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Bestel