Ken jij de 5 elementen van de MUOPO methode om gevaren in de arbeidsplaats te voorkomen?

Om te voorkomen dat gevaren over het hoofd worden gezien of bepaalde aspecten van je activiteiten meer aandacht krijgen dan andere, helpt de MUOPO‐methode om het hele plaatje te zien.

MUOPO methode

Binnen een onderneming moet je alle mogelijke gevaren onderkennen en nagaan wie risico loopt. Het doel is te zorgen dat men alle factoren en aspecten in de onderneming bekijkt. Een gevaar is alles wat schade kan berokkenen, gaande van materiële schade, geringe letsels of gezondheidsproblemen tot letsels die invaliditeit, een slechte gezondheid of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben. Om te voorkomen dat gevaren over het hoofd worden gezien of bepaalde aspecten van je activiteiten meer aandacht krijgen dan andere, helpt de MUOPO‐methode (mens, uitrusting, omgeving, product en organisatie) om het hele plaatje te zien.

De 5 elementen uitgelegd

Meer weten?

Volg de basiscursus preventieadviseur op 4 februari in Kermt of op 6 februari in Gent.

Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor de preventieadviseurs die geen verplichting hebben tot aanvullende vorming niveau I of II. De opleiding is eveneens nuttig voor medewerkers van de diensten voor Preventie en Bescherming en leden van de Hiërarchische Lijn. 

Blijf up-to-date en volg ons op Facebook!