Woodwize brengt nieuw campagnemateriaal uit

Woodwize, het opleidingscentrum van de hout- en meubelsector, heeft 4 affiches en toolboxen rond veiligheid uitgebracht. Deze kunnen via hun website worden aangevraagd en gedownload.

Posters en toolboxen

Om het preventiegebeuren binnen de houtsector nog sterker onder de aandacht te brengen, doet Woodwize een beroep op de figuren Nina en Sam. De posters en toolboxen behandelen volgende 4 thema’s:

  • Machineveiligheid: Instructies en veiligheidsmaatregelen, ik respecteer ze
  • Handen: Ik heb minstens 10 goede redenen om mijn handen te beschermen. 
  • Gehoor: Ik denk aan later en bescherm ze nu! 
  • Houtstof: Stof tot nadenken! 

Affiches en toolboxen zijn beschikbaar op de website van Woodwize.

Woodwize

Woodwize is sedert 2017 de nieuwe naam van de door de sociale partners van de sector stoffering en houtbewerking in 1988 opgerichte Opleidingscentrum Hout (OCH).

Het richt zich tot werkgevers, werknemers, werkzoekenden, leerkrachten, leerlingen en scholen. Op hun website staan er thema’s onder de rubrieken Opleidingen, HR-advies, Veiligheid en Welzijn, Onderwijs en Projecten.

Meer informatie

[Bron | BeSWIC Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk]

Bijscholen op Prenne 49 | 12 maart 2019

EXTERNE DIENSTEN 2 | Casuïstiek van een dodelijk arbeidsongeval in een silo

Diverse oorzaken zijn gelinkt aan dit dodelijk ongeval. Niet alleen het werken in een besloten ruimte, maar ook het gebruik van machines, alleen tewerkgestelde werknemer … Dit benadrukt het belang van kennis van de risico’s en in het bijzonder het onthaal van interims in een onderneming.

Programma | Prenne 49