Risktrainer voor schoonheidsspecialisten

Schoonheidsspecialisten worden in hun functie regelmatig geconfronteerd met risico's voor hun veiligheid en gezondheid. Het handboek Risktrainer is een informatietool die ontworpen is om hen beter inzicht te geven in deze risico’s, zodat ze aangepaste maatregelen kunnen nemen.

De 7 welzijnsdomeinen (arbeidsveiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie, psychosociaal welzijn, milieu en verfraaiing van de arbeidsplaatsen) zijn uitgewerkt met concrete voorbeelden en oplossingen voor de sector.

Twee beroepsverenigingen voor schoonheidsspecialisten, nl. de Beroepsvereniging voor Bio-esthetiek en Kosmetologie (BESKO) en de Nationale Unie der Belgische Estheticiennes (NUBE) hebben de risktrainer als publicatie uitgegeven.

Risktrainer

Bekijk de Risktrainer voor schoonheidsspecialisten

Meer weten?