Hoe hou je medewerkers veerkrachtig tijdens corona?

Op donderdag 14 mei ging het Prebes-webinar "Veerkracht in tijden van corona door". Spreker Sonja Reckers, expert welzijn op het werk en burn-outpreventie, vertelde hoe we medewerkers in deze bizarre tijden veerkrachtig kunnen houden. 

Een ongeziene stress-situatie

In geen tijd hebben we leren omgaan met een ongeziene stress-situatie: de invasie van corona. Dit vraagt bijzonder veel van onze veerkracht en heeft een sterke impact op ons psychosociaal welzijn.

  • Voor wie werkt in de gezondheids- en welzijnszorg betekende dit aan het grote risico blootgesteld te zijn van het virus. Het betekende ook het werk plots anders organiseren, nieuwe technieken, methodieken aanleren, complexere taken uitvoeren, fysiek zware beschermingsmaterialen dragen, lange werktijden presteren, te maken krijgen met afscheid nemen en het gevoel te hebben je job niet kwalitatief goed te kunnen doen.
  • Anderen waren van vandaag op morgen aangewezen op telewerk. Voor sommigen onbekend en weinig vertrouwd. Dat betekent ook hier uit de comfortzone komen. Digitale platformen leren kennen, op een andere manier verbinding maken met collega’s... Dit voor velen in combinatie met opvoeding en pre-teaching van jonge kinderen. Het is allerminst vanzelfsprekend om deze rollen te combineren.
  • Nog anderen werden of zijn tijdelijk werkloos. Hun verbinding met het bedrijf, de organisatie kent een andere dimensie. Het volledig of gedeeltelijk kunnen hernemen van het werk is een grote onzekerheid. Ook de resterende collega’s hebben bezorgdheden over hun jobbehoud.
  • Velen hebben ook de impact te verwerken op vlak van gezondheid, het verlies van  geliefden en naasten omwille van het coronavirus en dit in omstandigheden waar mentale en lijflijke steun en aanwezigheid zo belangrijk en waar dit net nu niet kan. Ook deze medewerkers zijn of gaan weldra weer aan de slag.

Psychosociaal welzijn meer dan ooit cruciaal

Het is in deze en toekomstige veranderende omstandigheden waar medewerkers het hoofd moeten blijven bieden, meer dan ooit cruciaal dat werkgevers investeren in het welzijn en de veerkracht van alle medewerkers en leidinggevenden, om ook als preventieadviseurs, samen met HR in een organisatie in te zetten op mentaal welzijn en veerkracht.

Medewerkers leggen momenteel een enorme veranderbereidheid en wendbaarheid aan de dag. Hoe kunnen we deze in de nabije en verdere toekomst duurzaam te kunnen benutten? Dit kan enkel gebeuren wanneer we sterk investeren in het welzijn en de veerkracht van alle medewerkers en leidinggevenden.

Wat moeten we weten, wat moeten we doen?

Emotionele reacties zoals angst, hyperalertheid, prikkelbaarheid, vermoeidheid, rouw,… zijn normaal in deze tijden. Spontane initiatieven in organisaties zoals steun zoeken bij mekaar, virtuele koffiepauzes vormen een eerste fundamentele basis voor mentaal welzijn. Daarnaast zijn ook structurele initiatieven nodig die pro-actief en preventief worden ingezet vanaf deze fase van de coronamarathon. Wat kan je doen?

De principes van het bouwen aan psychosociaal welzijn in je organisaties zijn niet veranderd. Wel is het nu extra belangrijk en is een verhoogde aandacht nodig.

  • Verhoog de mentale weerbaarheid van medewerkers, via opleiding/coaching. Een veerkrachtige organisatie is het resultaat van veerkrachtige mensen. Online opleidingen vormen op dit moment een volwaardig alternatief.
  • Investeer in leiderschap, leer je leidinggevenden mens- en doelgericht leiding geven
  • Maak van deze coronacrisis een leerervaring. Ga niet meteen back to usual, maar neem de positieve zaken uit deze periode mee. Luister naar je medewerkers en betrek ze: wat heeft gewerkt voor jou en wat niet?
  • Wees communicatief en transparant
  • ...

Meer weten?

Heb je de live versie gemist? Het Prebes-webinar is gratis beschikbaar via de on demand versie.