Wat leerden we uit het webinar over de generieke gids?

Het webinar over de generieke gids was een succes! Kris De Meester, adviseur arbeidsveiligheid en gezondheid bij het VBO, bracht ons een heldere uiteenzetting van de gids en een antwoord op al jullie vragen. Een synthese...

Download de nieuwe versie van de generieke gids

Download de checklist

Download de affiche

Toelichting van de gids

De principes die opgelegd zijn door Volksgezondheid zijn verplicht toe te passen. De concrete maatregelen om deze principes te respecteren worden door organisaties zelf bepaald op basis van een situatie-analyse of risicoanalyse. De gids biedt een aantal voorbeeldmaatregelen ter inspiratie. Enkele belangrijke zaken uit het webinar:

 1. Social distancing is de norm.
 2. Hygiëne, vooral handhygiëne is bijzonder belangrijk. Was de handen met water en zeep. Als dit niet kan, kies dan voor alcogel. Alle alcogels die momenteel op de markt zijn, zijn geschikt. Het ontsmetten van werkplekken is niet nodig, tenzij uit de eigen risicoanalyse van de organisatie blijkt dat dit wel zo is. Hou er rekening mee dat dit extra risico's met zich kan meebrengen, zoals intoxicatie, allergie en brandwonden.
 3. Wie ziek is blijft thuis.
 4. Telewerk is aanbevolen. Hou rekening met ergonomische principes
 5. Is er toch vervoer nodig? Hou dan de nodige afstand, of zorg voor afscherming en eventueel mondmaskers. Een mondmasker alleen volstaat niet om mensen samen op korte afstand te laten plaatsnemen in een voertuig.
 6. Vermijd te korte afstanden bij aankomst op het werk (liften, toegangspoortjes) en hou het hygiënisch (vb. touch screens).
 7. Als afstand houden in de kantooromgeving niet mogelijk is, zorg dan voor de nodige afscherming. 
 8. Tracht digitaal te vergaderen
 9. Spreid medewerkers zoveel mogelijk: maak geen te grote teams, meng teams niet en alterneer pauzes.
 10. Zorg dat derden over de nodige informatie beschikken als ze in je organisatie komen.
 11. Communiceer via de nodige kanalen. Zorg eventueel voor een contactpunt in de organisatie voor vragen over corona.
 12. Doe een Laatste Minuut Risico Analyse met dezelfde vragen als anders, maar aangevuld met vragen over hygiëne en social distancing.
 13. Medewerkers kunnen onzekerheid, angst en extra druk ervaren. Zorg voor psychosociale ondersteuning.

Antwoord op vragen

Kris De Meester beantwoordde heel wat vragen van deelnemers. De deelnemers van het webinar krijgen een document toegestuurd met de vragen en antwoorden die beantwoord werden tijdens het webinar. Je zal dit document ook kunnen raadplegen via onze FAQ-pagina.

 • Mag men medewerkers verplichten terug naar de werkpost te gaan, terwijl men zijn taken nog steeds perfect van thuis uit kan uitvoeren na 18 mei?
 • Discussie 'altijd maskers' versus 'maskers wanneer social distancing niet kan worden gerespecteerd'. Wat is nu het officiële standpunt?
 • Wat als alles voorzien is, maar werknemers weigeren de richtlijnen op te volgen? vb stoelen zijn afgeplakt, maar toch gaan ze erop zitten, of ze eten nu buiten in groepjes van 4?
 • Wat is de rol van de arbeidsarts?
 • Wat kan en mag met betrekking tot temperatuurmetingen?
 • Wat als er interventies moeten gebeuren en afstand houden en collectieve bescherming niet mogelijk is? Welke PBM's worden er aangeraden? Wordt er een maximumduur opgelegd?
 • Komt er een tweede golf van besmettingen?
 • Als afscherming en afstand houden niet mogelijk is in het minibusje, volstaat dan enkel een mondmasker? 
 • Wat is het stappenplan bij een werknemer die koorts maakt zonder dat je weet of er een vermoeden is van coronabesmetting of niet? En wat als die dan later besmet blijkt te zijn? Wat doen we dan met de contact tracing? Wie is hiervoor verantwoordelijk?
 • Mogen we al opstarten met het geven van opleidingen?
 • Mogen brandwerende deuren van ruimtes zoals trappenhallen in administratieve gebouwen, open blijven staan (ifv het vermijden van aanraken van deuren en klinken)? Of primeert hier nog steeds dat deze onder welke situatie dan ook, gesloten dienen te blijven?
 • Wat als een medewerker stikt, mag er mond-op-mond beademing gegeven worden?
 • Is het toegestaan gebruikte mondmaskers in te zamelen, en te laten desinfecteren? Er zijn nu bedrijven die deze dienst aanbieden. Is dit wettelijk?
 • Als IPA hebben we een bevoegdheid om bij dreigende en acuut gevaar in te grijpen. Volksgezondheid is mijn inziens een situatie waarbij de autoriteit van een IPA mag en moet gelden , is dit een goede denkwijze en is dit juridisch ingedekt?
 • Wij zijn een consultancy bedrijf: Klopt het dat onze klanten maatregelen moeten nemen en ook bv masker/handgel moeten voorzien voor onze consultants die er tijdelijk werken? 
 • Zijn wij verplicht om ergonomische bureaustoelen ter beschikking te stellen voor onze medewerkers bij thuiswerk?
 • Licht je nabije collega's bij positieve COVID-test van één van de collega's?
 • Wat met het gebruik van douches?
 • Klopt het dat risicopatiënten ook terug aan de slag mogen?
 • Is er al bekend wanneer medische onderzoeken terug kunnen doorgaan op de normale manier voor niet dringende onderzoeken?
 • ...