Ken je Fedasbest al?

De nieuwe beroepsvereniging Fedasbest vzw vertegenwoordigt asbestlaboratoria en asbestdeskundigen die het kwaliteitscharter van de federatie onderschrijven.

Wat is Fedasbest?

Fedasbest is een nationale beroepsvereniging met aandacht voor de noden van haar regionale leden en met een vertegenwoordiging op de diverse beleidsniveaus.  

Maatschappelijke rol in asbestproblematiek

Er was een nood  aan een representatieve vertegenwoordiging om in de dialoog te treden met overheden en andere stakeholders.

Naast het bewaken van de belangen van haar leden wenst Fedasbest ook uitdrukkelijk vanuit de expertise en ervaring van haar leden een maatschappelijke rol op te nemen op het vlak van voorlichting, bewustmaking en ondersteuning m.b.t. de asbestproblematiek.

Informatie-instrumenten asbest

In dit verband werden er binnen Fedasbest diverse werkgroepen opgericht die kennis en ervaring samenbrengen om zo onderbouwde standpunten en informatie-instrumenten voor te bereiden.

Meer informatie