Brandveiligheid elektrische laadpalen

Brandrisico’s door het opladen van elektrische auto’s (al of niet in parkeergarages) hebben al aanleiding gegeven tot menig debat bij brandexperten en de brandweerdiensten. Dit heeft nog niet concreet geleid tot uniforme oplossingen. Wat weten we al?

Informatie uit Nederland

Door het Nederlandse Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is hierover een specifieke webpagina voorzien waar diverse onderzoeksrapporten en andere documenten zijn geplaatst. 

Een greep uit deze publicaties:

Video

Op diezelfde webpagina is ook een video zien uit het Nederlandse programma Kassa (22/2/2020) die de problematiek mooi illustreert.

Vergelijkende studie

Ook het Nederlandse TNO heeft op vraag van de Nederlandse overheid een studie gemaakt over “Risico’s in parkeergarages ten gevolge van elektrisch en waterstof aangedreven personenauto’s – internationale inventarisatie”. België zit niet in deze vergelijking.

Informatie uit Zweden

Het Zweede RISE onderzoeksinstituut heeft hierover ook een specifieke webpagina waar diverse rapporten kunnen gedownload worden.

Prenne 55

Op Prenne 55 vind je 2 modules van MVO die gaan over elektrische wagens.

Meer informatie

  • Prenne 55
  • Elektrische wagens opladen | Prebes 
  • Brandweer steeds meer opgeroepen door brandende elektrische wagens | Prebes 
  • Veilig werken met elektrische voertuigen | Prebes 
  • Identificatie van de aandrijfenergie van voertuigen | Prebe